Hitta ett projekt Titta igenom alla aktuella projekt och ansök till de projekt som intresserar dig genom att fylla i dina uppgifter. Söker du ett examensarbete ska du även bifoga CV, personligt brev och betygsunderlag. Du kan också göra en allmän intresseanmälan så kontaktar vi dig för att prata vidare om vilka möjligheter som finns. Om du har frågor om de utannonserade projekten kan du alltid maila eller ringa Miljöbrons verksamhetsledare direkt.

Förkunskaper Vilka förkunskaper som krävs för att genomföra ett projekt varierar. Vad som krävs finns beskrivet för varje projekt. Om du är osäker på om du har rätt förkunskaper för ett projekt, hör av dig till kontaktpersonen för projektet för att få mer information. Även om du inte uppfyller de krav som ställs i annonsen kan du ha praktisk erfarenhet som väger upp detta.

Vem kan söka? För att kunna genomföra våra projekt behöver du vara student vid Lunds universitet eller Högskolan Kristianstad. Ibland gör vi undantag så är du student vid ett annat lärosäte kan du kontakta våra verksamhetsledare så ger vi dig mer information om specifika projekt.

Hur många söker? Hur många studenter som söker ett projekt varierar men om du är intresserad av ett projekt lönar det sig att söka så fort som möjligt eftersom ”först-till-kvarn” gäller om flera studenter med lämplig bakgrund söker samma projekt.

Uppstart och genomförande När du skickat in din ansökan bokas först ett möte in med din kontaktperson på Miljöbron. Vi berättar mer om uppgiften och företaget eller organisationen som du ska vara på. Efter detta mötet är det du som kontaktar uppdragsgivaren och bokar in ett uppstartsmöte hos dem. Ska du skriva ett examensarbete eller en uppsats är det även ditt ansvar att hitta en handledare och examinator på skolan. Under hela projektets genomförande finns Miljöbrons verksamhetsledare med som ett extra stöd och om  du har funderingar eller om det uppstår problem är du alltid välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig. Projektet avslutas med att du skriver en skriftlig rapport och redovisar dina resultat muntligt för uppdragsgivaren.

Efter avslutat projekt När är du genomfört ett projekt, fyllt i en utvärdering och skickat över den slutgiltiga rapporten till oss får du ett intyg av Miljöbron som du kan lägga till ditt CV.

Projekttyper

Uppdrag

Ett uppdrag är ett gyllene tillfälle att knyta kontakter och skaffa sig erfarenheter som sticker ut på CV:t. Ett uppdrag är ett kort projekt som du utför parallellt med dina studier. Oftast är uppdragen anpassade för att genomföras av 2 studenter tillsammans och ni förväntas lägga ner 10-20 timmar som fördelas fritt över en månad från det att uppdraget påbörjas. Vissa uppdrag kräver att du pluggat i några år medan andra kan genomföras från din allra första dag som student.

Examensarbete

Examensarbete är ett samlingsnamn för uppsatser och examensarbeten på kandidat- magister- och masternivå. Här kan du bidra till ett företags eller en organisations utveckling genom att genomföra en djupare analys baserat på vetenskapliga ramar.

Praktik/VFU

Praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är ett effektivt sätt att få inblick i en bransch och lära dig mer om hur du kan använda de kunskaper du lärt dig genom utbildningen. Vanligen är du på plats på företaget eller organisationen och arbetar med en specificerad uppgift under praktikperioden. I många fall kan tiden hos uppdragsgivaren anpassas efter de krav din utbildning ställer på praktik- eller VFU-platsen.

Kursprojekt

Miljöbron samarbetar med flera kurser på Lunds universitet och Högskolan Kristianstad. Om du vet att du ska genomföra ett projekt inom en kommande kurs och är intresserad av något av våra spännande projekt får du gärna höra av dig.