Vanliga frågor

Hur hittar jag ett projekt? Börja med att kolla igenom alla våra aktuella projekt och ansök till de som lockar mest genom att fylla i dina uppgifter. Om du söker ett examensarbete ska du även bifoga CV, personligt brev och betygsunderlag dvs. ett dokument du kan få från ditt lärosäte som visar vilka kurser du läst och dina betyg. Du kan också göra en allmän intresseanmälan till oss. Då kontaktar vi dig för att prata vidare om vilka möjligheter som finns. Om du har frågor om något av våra utannonserade projekten kan du alltid maila eller ringa våra verksamhetsledare.

Vilka förkunskaper krävs? Vilka kunskaper som krävs för att genomföra ett projekt varierar, men vad som krävs nästan alltid angivet för varje enskilt projekt. Ibland letar vi efter en väldigt specifik kompetens men oftast är förkunskapskraven mer öppna. Om du är osäker på om du har rätt förkunskaper för ett projekt, hör av dig till kontaktpersonen för projektet för att få mer information. Även om du inte uppfyller de krav som ställs i annonsen kan du ha praktisk erfarenhet som väger upp detta.

Vem kan söka? För att kunna genomföra våra projekt behöver du vara student vid Lunds universitet, Högskolan Kristianstad eller Malmö universitet Fakulteten för teknik och samhälle, men ibland gör vi undantag så om du pluggar vid ett annat lärosäte kan du alltid kontakta våra verksamhetsledare så ger vi dig mer information om just det projektet som du är intresserad av.

Hur många söker? Hur många studenter som söker ett projekt varierar men om du är intresserad av ett projekt lönar det sig att söka så fort som möjligt eftersom ”först-till-kvarn” gäller om flera studenter med lämplig kompetens söker samma projekt.

Hur fungerar ett projekt? Vad krävs av mig? Alla projekt börjar med att du får träffa din kontaktperson på Miljöbron som berättar mer om uppgiften och företaget eller organisationen som du ska samarbeta med i projektet. Efter detta möte får du kontaktuppgiften till uppdragsgivaren och hör av dig till dem för att boka in ett uppstartsmöte på plats hos dem. Om du ska skriva ett examensarbete eller en uppsats är det även ditt ansvar att hitta en handledare och en examinator på skolan. Under hela projektets genomförande finns Miljöbrons verksamhetsledare med som ett extra stöd så om du har funderingar och vill bolla idéer eller om det uppstår problem hör du av dig till oss. Projektet avslutas med att du skriver en skriftlig rapport och redovisar dina resultat muntligt för uppdragsgivaren. Hur omfattande rapporten är beror på vilken typ av projekt du gör (en uppdragsrapport är med andra ord mycket kortare än rapporten du skriver i ett exjobb).

Vad händer efter att projektet slutredovisats? När är du lämnat över rapporten och presenterat ditt arbete så skickar vi ut en utvärderingslänk till dig. När du fyllt i utvärderingen skickar vi ett intyg till dig som du kan lägga till ditt CV. Om du göra fler projekt är det bara att ta en till titt på våra aktuella projekt och söka igen.

Projekttyper

Uppdrag

Ett uppdrag är ett gyllene tillfälle att knyta kontakter och skaffa sig erfarenheter som sticker ut på CV:t. Ett uppdrag är ett kort projekt som du utför parallellt med dina studier. Oftast är uppdragen anpassade för att genomföras av 2 studenter tillsammans och ni förväntas lägga ner 10-20 timmar som fördelas fritt över en månad från det att uppdraget påbörjas. Vissa uppdrag kräver att du pluggat i några år medan andra kan genomföras från din allra första dag som student.

Examensarbete

Examensarbete är ett samlingsnamn för uppsatser och examensarbeten på kandidat- magister- och masternivå. Här kan du bidra till ett företags eller en organisations utveckling genom att genomföra en djupare analys baserat på vetenskapliga ramar.

Praktik/VFU

Praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är ett effektivt sätt att få inblick i en bransch och lära dig mer om hur du kan använda de kunskaper du lärt dig genom utbildningen. Vanligen är du på plats på företaget eller organisationen och arbetar med en specificerad uppgift under praktikperioden. I många fall kan tiden hos uppdragsgivaren anpassas efter de krav din utbildning ställer på praktik- eller VFU-platsen.

Kursprojekt

Miljöbron samarbetar med flera kurser på Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö universitet Fakulteten för teknik och samhälle. Om du vet att du ska genomföra ett projekt inom en kommande kurs och är intresserad av något av våra spännande projekt får du gärna höra av dig.