PRAKTIK/VFU

Skapandet av slottets första blomsteräng - en VFU med biologisk mångfald i fokus

 

När Linus Hjertqvist studerade sitt sista år vid Landskapsvetarprogrammet på Högskolan Kristianstad valde han att göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på Krapperups slott. Där fick han ta fram anläggningsanvisningar och skötselplan för en ängsmark som skulle anläggas i slottsparken. Vid sidan av detta fick han även möjlighet att delta i det praktiska arbetet i slottsparken.

Linus Hjertqvist, landskapsvetenskap Högskolan Kristianstad

"VFU:n har även lett till att jag fått möjlighet att föreläsa om ängar."

 

Vad var det viktigaste du lärde dig under din VFU?

Förutom den rena kunskapen som jag var tvungen att läsa mig till för att klara av projektet så lärde jag mig mycket om att skriva professionellt. Jag försökte verkligen få slutprodukten att mer likna en produkt från en arvoderad konsult än ett skolarbete. Så jag läste många anläggningsanvisningar och skötselplaner, inte bara om ängar, för att hitta rätt nivå på arbetet och en balans mellan det akademiska och det praktiska. Jag lärde mig även att planera mitt arbete och att arbeta mot en deadline.

Tror du att du kommer att ha nytta av din VFU i framtiden?

Det vet jag att jag kommer ha. Anläggningsanvisningarna och skötselplanen fick bra respons och ängen kommer att anläggas enligt den, vilket jag ser som ett kvitto på att jag har förmågan att driva ett eget projekt och att göra det bra. VFU:n har även lett till att jag fått möjlighet att föreläsa om ängar, med en föreläsning genomförd och ytterligare en planerad senare i vår.

Linus arbete väckte stort intresse och många fler har skrivit om VFU-platsen. Läs mer hos Högskolan Kristianstad och i HD. Nyfiken på alla arter Linus rekommenderade för ängen? Här hittar du hela listan.

Läs fler berättelser