UPPDRAG, KURSPROJEKT, EXAMENSARBETE

Studenter för samverkan

Studenterna hjälper företag inom bygg, fastighetssektorn, producenter och återförsäljare av livsmedel, företag inom IT och kommunikation, frisörer, bilåterförsäljare, företag som på olika sätt skapar ett hållbart resursflöde genom cirkulära affärsmodeller - ja listan kan göras lång. Men vad tar studenterna med sig från projekten då? Se vad studenterna svarade när vi frågar dem när vi frågade dem om deras projekt: