Finansiärer

Det är våra finansiärer och samarbetspartners som ger företag och studenter den ovärderliga möjligheten att mötas i olika projekt genom Miljöbron Skåne.

Region Skåne

Miljöbron Skåne finansieras av Region Skånes regionala tillväxtnämnd som främjar hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i Skåne genom utveckling av näringsliv, innovationer, planfrågor, infrastruktur och miljöfrågor.

Läs mer

Lunds universitet

Lunds universitet är ett av Europas ledande lärosäten. Vi utbildar, forskar och samverkar med omvärlden inom teknik, naturvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik och teater.

Läs mer


Högskolan Kristianstad

Här finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Vi är stolta över våra 14 000 studenter och mångfalden de representerar. Forskningen kännetecknas av att vara utmaningsdriven, praktiknära och integrerad med våra utbildningsområden.

Läs mer

Malmö universitet

Malmö universitet är ett nyskapande och internationellt lärosäte som bidrar till ett hållbart och jämlikt samhälle. Fakulteten för teknik och samhälle bedriver forskning och utbildning inom naturvetenskap, tillämpad matematik, maskin- och materialvetenskap, byggvetenskap, datavetenskap och medieteknik. 

Läs mer

Malmö stad Näringslivskontoret

Ökad tillväxt, fler växande företag och jobbtillfällen är inriktningen i Malmös näringslivsprogram med fokus på fem områden; Malmö i sin omvärld, Attraktiva miljöer och tillgänglighet, Innovation och företagande, Kompetensförsörjning och Kommunal service.

Läs mer

Lunds kommun

Lund präglas till stor del av universitetet, som ett internationellt centrum för utbildning, forskning och utveckling. Detta kombineras i Lund med ett starkt forskningsbaserat globalt näringsliv.

Läs mer

NSR AB

NSR AB samlar in avfall och hanterar återvinningsmaterial. Bolaget arbetar för ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. Vår viktigaste resurs är kompetensen och engagemanget hos våra medarbetare.

Läs mer

Öresundskraft AB

Tillsammans med våra 125 000 kunder skapar vi hållbara energi- och kommunikationslösningar och vi lever vår vision: ”Energi för en bättre värld. Kraft för regionen” varje dag.

Läs mer

Helsingborgs stad

En av Sveriges snabbast växande städer. Utmaningar i en hållbar tillväxt löser vi innovativt, kreativit och nytänkande. Sveriges miljöbästa kommun 2018 enligt Aktuell Hållbarhet och i samverkan med näringsliv och universitet visar vi konkreta lösningar på hur städer ska utvecklas hållbart.

Läs mer

RISE

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till konkurrenskraft och ett hållbart samhälle. Vi driver och stöder innovationsprocesser, erbjuder unik expertis samt test- och demonstrationsmiljöer för framtidens teknologi. 

Läs mer

Diab International AB

På Diab, ett världsledande företag inom kompositmaterial, tänker vi miljö i allt vi gör. De material vi producerar möjliggör starka, lätta och smarta konstruktioner i varierande applikationer inom sjöfart, flyg, transport och vindenergi.

Läs mer

Sysav Utveckling AB

Sysav strävar efter säker och trygg avfallshantering där återanvändning och återvinning optimeras kostnadseffektivt med miljö och resurshushållning i fokus. Dotterbolaget Sysav Utveckling driver projekt i denna riktning, ofta i samverkan med andra.

Läs mer

VA SYD

VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vi har en halv miljon kunder och vår verksamhet är igång 24/7.

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs Fastigheter AB är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Läs mer


Peab Industri Sverige AB

Peab Industri levererar till den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Vi erbjuder sand, betong, asfaltering, tillfällig el, solenergi och prefab betongelement samt kran-, maskin- och transporttjänster. Vi hanterar produktionsavfall för återvinning.

Läs mer

Nårab

Nårab är ett kommunalt avfallsbolag som arbetar aktivt med att tillhandahålla en god service, öka  återbruk och återvinning i ägarkommunerna Klippan, Perstorp och Örkeljunga.

Läs mer

Trelleborgs kommun

Läs mer

    

Burlövs kommun

Burlövs kommuns driver tillväxtprojektet Tillväxtresan – genom innovation & mångfald. Projektet syfte är att utveckla företag, utveckla medarbetarna och skapa fler arbetstillfällen för en mer inkluderande och hållbar tillväxt.

Läs mer

 

Ängelholms Näringsliv AB

Ängelholms Näringsliv skapar, tillsammans med Ängelholms kommun, förutsättningar för en positiv utveckling av näringslivet genom att stödja tillväxt i befintliga företag, söka nyetableringar och stärka förutsättningarna för nyföretagande.

Läs mer

Ängelholms kommun

Ängelholm är en kommun som kombinerar bra företagsklimat med ambitioner inom miljöområdet. Tillsammans med Miljöbron ger vi företag och studenter möjligheter att utveckla sina verksamheter och öka livskvalitén för våra medborgare.

Läs mer

Höganäs kommun

En kommun med bra företagsklimat, plats sju i både Svenskt Näringslivs och SKL:s ranking. Samarbetet med Miljöbron ger de små och medelstora företagen i kommunen hjälp att få ny kompetens för att utveckla sitt miljöarbete.

Läs mer

Bjuvs kommun

Food Valley of Bjuv är en mötesplats för att utveckla framtidens matproduktion och livsmedelsföretag. I Bjuv skapar vi hållbara produkter, bidrar till sysselsättning och banar väg för nya innovativa lösningar.

Läs mer

Klippans kommun

I Klippans kommun har vi tillväxt och goda relationer i fokus. Tillsammans med näringslivet är vi en modern och framåtblickande kommun. Klippan – En kommun där vi tillsammans skapar goda förutsättningar att växa upp, leva och verka.

Läs mer

Kävlinge kommun

Skånes bästa företagsklimat finns i Kävlinge kommun. Genom Miljöbron får studenter kontakt med små och medelstora företag och företagen får de engagerade studenternas kompetens och hjälp för att utveckla sitt miljöarbete.

Läs mer

Lomma kommun

I Lomma arbetar vi för att ge bra förutsättningar för ett hållbart företagande som genererar tillväxt och fler arbetstillfällen. Samarbetet med Miljöbron är en av våra insatser i det arbetet.

Läs mer

Staffanstorps kommun

Business Port är näringslivsbolaget i Staffanstorp och arbetar med att stödja en positiv utveckling av både kommun och näringsliv. Staffanstorp är en näringslivsvänlig kommun som värdesätter företagare och entreprenörskapet högt.

Läs mer