Vänföretag

Vänföretagen stöttar föreningens verksamhet för att vi ska kunna bidra till att fler studenter får möjlighet att genomföra projekt som bidrar till både deras, uppdragsgivarnas och det regionala näringslivets utveckling. De är alla en del i arbetet med att kompetensutveckla både företag och studenter för att vi nu och i framtiden gemensamt ska kunna driva en hållbar utveckling framåt.

Hör av dig till malin@miljobron.se eller 0732-75 04 29 om du vill veta hur man blir vänföretag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbetspartners

Det är våra finansiärer och samarbetspartners som ger företag och studenter den ovärderliga möjligheten att mötas i olika projekt genom Miljöbron Skåne.

Lunds klimatallians

Lunds kommun har tagit initiativ till en klimatallians för företag i Lunds kommun. Alla företag och verksamheter som verkar inom kommunen erbjuds att delta i denna klimat- och energiallians. Alliansen byggs upp på företagens, redan kända och kommande, villkor och behov.

Läs mer

Klimatallians Skåne Nordost

Klimatallians Skåne Nordost skapar möten mellan klimat- och affärsnytta. I nätverket samlas företag som arbetar aktivt med klimatfrågan samt hållbar utveckling i stort och ser värdet med att dela kunskap.

Läs mer

Graduateland

MyCareer ingår i Graduatelands nätverk som sträcker sig över flera jobbportaler till studenter och nyexaminerade på olika universitet och intresseorganisationer i Sverige och utlandet.

Läs mer