Representerar ett företag eller är du student?

Då hittar du informationen du behöver på projektets startsida.

Gå till startsidan

Kort om 7H Kompetens

Kompetensförsörjning i fokus
7H Kompetens är ett treårigt utvecklingsprojekt med kompetensförsörjning som fokus.
Branschspecifika program

Projektet ska utveckla branschspecifika program för företags kompetensförsörjning.

Studenter
Studenter är projektets främsta verktyg: som kompetensbärare och som arbetskraft.

Mer om 7H Kompetens

7H Kompetens är ett utvecklingsprojekt som ska skapa skalbara kompetensförsörjningsprogram för branscher inom Sjuhärad, där studenter är kompetensbärare och arbetskraft​. Genom projektet vill Miljöbron bidra till att göra Region Sjuhärad långsiktigt konkurrenskraftig och samtidigt skapa en mer attraktiv arbetsmarknad​.

Miljöbron jobbar med att föra samman studenter, näringsliv och offentligsektor och vill se att fler studenter får chans till arbetslivserfarenhet redan under studietiden. Genom projektet 7H Kompetens kommer därför studenter från universitet och högskolor i Västra Götalandsregionen ges chansen att bistå med sin kompetens och tillföra nya perspektiv, innovativt tänkande och uppdaterad kunskap till den befintliga arbetsmarknaden i Sjuhärad.

Projektet finansieras av Region Sjuhärad och genomförs tillsammans med samarbetspartners såsom IUC Sjuhärad, Connect, Drivhuset, Inkubatorn, Miljö Online, Högskolan i Borås, kommuners näringslivsansvariga, GU, Chalmers, Yrkeshögskolan i Borås m.fl. Det pågår mellan 2020-2022.

Projektets upplägg

2020: Partnerskap och behovsanalys

Under projektets första år utvecklar vi partnerskap och lägger grunden för kompetensförsörjningsprogrammen. Vi identifierar de branscher och företag som har störst kompetensbehov, gör behovsanalyser och bygger grunden till företagens kompetensförsörjningsplaner. Fokuset ligger på studentkraft och hur studenters kompetens kan matchas med företagens behov.

2021: Utveckling och testning

Under projektets andra år testas företagens individuella planer och kompetensförsörjningsprogram färdigställs​. Vi testkör studentprojekt i några utvalda företag med målet att skapa standardiserade, branschspecifika kompetensförsörjningsprogram. Programmen kan se olika ut beroende på bransch men kan innehålla t.ex. case-uppdrag, praktik, sommarjobb eller e-learning.

2022: Uppskalning

Under projektets tredje år rullas kompetensförsörjningsprogrammen ut. Vi testar programmen i större skala med fler företag och studenter. Vi kvalitetssäkrar studenternas processer och verktyg, utvärderar och formulerar fortsatta insatser.

Vad vi vill uppnå

7H Kompetens ska bidra till hållbar tillväxt inom regionen, både på kort och lång sikt genom:

  • ​Samverkan mellan högskola/universitet och näringsliv ökar ​
  • Kompetens bibehålls inom regionen då fler studenter redan under studietiden får möjlighet till att knyta kontakt med potentiella arbetsgivare ​
  • Företag får hjälp med att strategiskt utveckla sin verksamhet​
  • Minskad negativa miljöpåverkan i näringslivet i Sjuhärad ​
  • Samverkansföretagen blir förebilder och kan inspirera andra företag​
  • Små och medelstora företag har lättare att hitta en väg in till högskolorna​
  • Fler unga får en chans att minska steget från utbildning till arbetsliv​
  • Större mångfald i anställningar

Projektorganisation

Projektgrupp

​Projektledare: tf Miriam Markus-Johansson, Miljöbron​
Ekonomistöd: Helena Callstam, Miljöbron​
Projektassistent: Elin Ekström
Studentinformatör: Vakant (rekryteras i april)

​Styrgrupp:

GU
​Chalmers
​HB​
IUC Sjuhärad
Borås stad​
Innovationsplattformen Borås​