Välkommen till 7H Kompetens

Student

Vill du delta som student? Alla projekt inom 7H Kompetens publiceras på vår projektsida.

Till projekten

Företag

Vill du delta som företag? Läs mer nedan och anmäl ditt intresse till miriam@miljobron.se.

Läs mer

Framtidens hållbara kompetens

Hur ska ni långsiktigt försörja företaget med rätt kompetens? Hållbarhetsutmaningarna ställer nya krav på företags kompetens, både lokalt och globalt. I 7H Kompetens arbetar Miljöbron med en utvald grupp företag för att skapa hållbara kompetensförsörjningsprogram för framtiden. Är ni ett av dem?

Vi söker företag som är i behov av:

Insikter
Kring den egna verksamhetens framtida kompetensbehov inom hållbar utveckling
Skräddarsytt program

Ett kompetensförsörjnings-program skräddarsytt för företaget.

Studenter
Kontakt med studenter från universitet och högskola.

Vi väljer ut företag utifrån verksamhetens profil, storlek och behov. Intresse anmäls till miriam@miljobron.se och urvalsprocessen sker i samråd med projektets styrgrupp och samarbetspartners.

Projektets upplägg

Ert deltagande i 7H Kompetens sträcker sig över två år. Ett tredje år kan läggas till om behov och intresse finns.

2020: Partnerskap och behovsanalys

Under projektets första år utvecklar vi partnerskap och lägger grunden för kompetensförsörjningsprogrammen. Vi väljer ut de företag som har störst kompetensbehov, gör behovsanalyser tillsammans med er och bygger grunden till kompetensförsörjningsplaner. Fokuset ligger på studentkraft och hur studenters kompetens kan matchas med era behov.

2021: Utveckling och testning

Under projektets andra år testas och färdigställs kompetensförsörjningsprogrammen​. Vi genomför studentprojekt inom ert företag baserat på behovsanalysen som genomfördes år 2020. Programmen kan se olika ut beroende på bransch men kan innehålla t.ex. case-uppdrag, praktik, sommarjobb eller e-learning. Efter genomförda projekt utvärderas arbetet med målet att skapa standardiserade kompetensförsörjningsprogram riktade till er bransch.

2022: Uppskalning

Under projektets tredje år lyfter vi insikterna från första och andra året. Vi rullar ut standardiserade kompetensförsörjningsprogram i större skala med fler företag och studenter. Vi kvalitetssäkrar studenternas processer och verktyg, utvärderar och formulerar fortsatta insatser. Deltagande företag från år 1 och 2 är självklart välkomna att fortsätta samarbetet inom detta tredje år.

Frågor och svar

Att vara med i 7H Kompetens innebär att Miljöbron, tillsammans med er, utformar och genomför en kompetensförsörjningsplan för hållbarhet i ert företag. Målet är att bidra med ny kunskap kring företagets möjligheter i en hållbar utveckling, samt att knyta företaget närmare studenter på universitet och högskola.

De företag som väljs ut till 7H Kompetens deltar kostnadsfritt. Dock behöver ni utse en person som ansvarar för kontakten med projektet och studenterna. Denna person deltar i dialoger kring behov, utformning av kompetensförsörjningsprogrammet samt möter och vägleder studenter under projektets senare fas. Det går självklart bra att utse flera kontaktpersoner, så länge det är klart vem som ansvarar för vilken del i samarbetet.

Ett studentprojekt är en avgränsad uppgift som genomförs av studenter på en organisation eller företag. Studentprojekt kan vara t.ex. sommarjobb, praktikplatser, korta uppdrag eller examensarbeten. Ett studentprojekt utgår alltid från era behov. Miljöbron tar avstamp i er hållbarhetsstrategi, om en sådan finns, och genomför därefter en matchning mellan era utvecklingsområden och de resurser som finns i studenter på universitet och högskola. Miljöbron skriver projektbeskrivning och rekryterar studenter till samarbetsprojektet. Vi coachar, tillsammans med er, studenterna genom projektet. Efter avslutat projekt utvärderar vi tillsammans resultaten och lägger upp en plan för efterföljande samarbeten. Vanligtvis tar ett studentprojekt ca. 6-15 timmar av er arbetstid i anspråk.

Nina Wolf, Göteborgs Stad

"Miljöbron har lyssnat på våra behov, gett bra stöd, handlett studenter tillsammans med oss och skött kommunikationen på ett bra, snyggt och kreativt sätt."

Vill du veta mer?

Är du företag och vill veta mer om 7H Kompetens, hur ditt deltagande kan se ut och hur du gör för att anmäla dig? Ta kontakt med Miriam!

Mer projektspecifik information finns på vår projektsida. Där kan du läsa om projektets syfte, effekt- och resultatmål, finansiärer, samarbetspartners m.m.

Till projektsidan