Programmet Agenda 2030-Linsen™

Hållbarhetsutbildning för innovation

För att skapa genuin förflyttning mot en hållbar affärsmodell är det avgörande att alla inom företaget, oavsett roll, är utrustade med rätt kunskap, tänk och verktyg. Detta kallar vi för att ha en Agenda 2030-lins.

 

Ta kontakt

Programmet Agenda 2030-Linsen™

Hållbarhets-utbildning för innovation

För att skapa genuin förflyttning mot en hållbar affärs-modell är det avgörande att alla inom företaget, oavsett roll, är utrustade med rätt kunskap, tänk och verktyg. Detta kallar vi för att ha en Agenda 2030-lins.

Pilar som pekar uppåt

Utbildning

Pilar som pekar uppåt

Idéworkshop

Pilar som pekar uppåt

Actionplan

UTBILDNING OCH INNOVATION

Ge alla medarbetare på företaget ett hållbarhetstänk genom interaktiv e-learning

Företag som nu har en Agenda 2030-Lins™

Påbörja hållbarhetsresan nu.

“Vi vet vilken kraft kreativitet och kommunikation har när det gäller att förändra beteenden. Här ser vi att vi kan bidra till en positiv utveckling, både i våra kunduppdrag och i hur vi själva arbetar. I Miljöbron har vi en partner som hjälper oss att se hållbarhetsfrågorna ur fler perspektiv”

- Leif Sorte | Koncernchef | Forsman & Bodenfors Sverige

 

"Vi på Sigholm drivs av att vara med och skapa en bättre värld, och det är grunden i allt vi gör. Efter att ha genomfört Agenda 2030-linsen i höstas fick vi verkligen en skjuts i vårt hållbarhetsarbete. Kursen gav oss genom SDG-målen nya redskap och verktyg för att tydligare koppla hållbarhetsmålen till vår verksamhet och våra tjänster, samt tydliggöra hur vi vill agera inom vår egen verksamhet, under våra kunduppdrag och mot vår omvärld för att dra vårt strå till stacken. De guidade diskussionerna om hur våra produkter och tjänster skapar värde för kunder och samhället i stort var otroligt givande. Vi fick med oss värdefull kunskap och nya insikter, och vi arbetar nu bland med att koppla våra kunduppdrag och interna utvecklingsprojekt till hållbarhetsmål och hitta sätt att följa upp dem. Vi vill göra skillnad på riktigt, och kursen hjälpte oss i det arbetet!"

- Martin Marklund | Verksamhetsutvecklare | Sigholm

 

"2015 utvecklade vi metoden Better World indexTM för att kunna mäta vårt arbete med produktutveckling för en bättre värld och 2019 bestämde vi oss för att anpassa den till FN’s globala mål. En stor del i vårt arbete för en bättre värld har också varit utbildning och när vi fick kontakt med Miljöbron så klickade det direkt. 

Under 2020 har alla ledare och en stor del av våra medarbetare genomfört Agenda 2030-linsen. Utbildningen har gett oss en gemensam plattform för vårt fortsatta arbete inom hållbarhet, nya idéer för affärsutveckling och högre medvetenhet om vad som krävs av oss och våra kunder för den gröna omställningen. Vi kommer fortsätta att arbeta med Agenda 2030-linsen som grund när vi nu tar nästa steg och lanserar BWiTM kopplat till de globala målen"

-Vanja Wennergen | Kvalitet och Miljö | i3tex - Innovate – Implement - Improve

 

"Agenda 2030-linsen är en väldigt pedagogisk kurs som hjälpt oss få en bättre förståelse för de olika utmaningarna som Agenda 2030 fokuserar på och samtidigt hitta nya affärsmöjligheter.  Vi har inte behövt utveckla nya tjänster eller produkter, utan bara titta på våra nuvarande lösningar från en annan vinkel för att förstå hur vi kan bidra till att nå de globala målen, vilket är ett fantastiskt sätt att utveckla verksamheten på"

-Robert Nyquist | Machine Learning Engineer | Head of Sustainability