AIL Create

Högskolan Väst, Trollhättans stad, City Trollhättan, Almi, Trollhättans E-handelsförening, Studentkåren vid Högskolan Väst och Miljöbron driver sedan i höstas ett samverkansprojekt kring centrumutveckling utifrån tre fokusområden: e-handel, hållbarhet och entreprenörskap.
Vi vill skapa förutsättningar för att stärkta relationer och att inspirera och möjliggöra nya idéer, lösningar och karriärmöjligheter samt allt annat som karaktäriserar en levande och inkluderande stad.

Examensarbete

(Tillsatt) Skapa attraktiv och hållbar handel fri från bilberoende

Biltrafiken i Trollhättan centrum – hur kan vi utveckla centrumhandelns ekologiska hållbarhet genom att minska beroendet av personbilen?
Vill du bidra i form av kortare uppdrag kopplat till ämnet, kontakta David Sjöqvist david@miljobron.se

Examensarbete

Vem handlar vad, var och varför?

Här finns det möjligheter att göra en case study på Trollhättans centrumhandel i förhållande till e-handeln i syfte att nå fram till mer grundläggande ekonomiska, psykologiska eller sociala beteendemönster rörandes ekonomisk rationalitet, handel, entreprenörskap och centrummiljöernas överlevnad.
Till projektbeskrivning och ansökan

Examensarbete

(Tillsatt) Inkluderande centrummiljö som motverkar segregation i alla stadsdelar

Detta case syftar direkt till centrumutveckling och mål om social hållbarhet och anknyter direkt till centrumföretagens sociala och kulturella situering samt till de för samhällsvetenskaperna ständigt aktuella frågorna om boendesegregation, gentrifiering och socioekonomisk ojämlikhet.
Vill du bidra i form av kortare uppdrag kopplat till ämnet, kontakta David Sjöqvist david@miljobron.se

Examensarbete

(Tillsatt) Innovativa och hållbara affärsområden som generar en pulserande stadskärna året om

Detta case innehar ett brett fokus på entreprenörskap och innovation inom stadskärnan och syftar till att utveckla kreativa affärslösningar, marknadsföringsidéer, förslag på evenemang, med mera.
Vill du bidra i form av kortare uppdrag kopplat till ämnet, kontakta David Sjöqvist david@miljobron.se