FÖR AKADEMIN

Hållbarhet i högre utbildning

Miljöbron stöttar studenters självledarskap, praktiska erfarenheter och hållbarhetskunskap. Vi arbetar både strategiskt och praktiskt med lärare och beslutfattare för att göra hållbarhet till ett levande inslag i högre utbildning.

FÖR AKADEMIN

Hållbarhet i högre utbildning

Miljöbron stöttar studenters självledarskap, praktiska erfarenheter och hållbarhetskunskap. Vi arbetar både strategiskt och praktiskt med lärare och beslutfattare för att göra hållbarhet till ett levande inslag i högre utbildning.

Vi samarbetar med kurser!

Miljöbron bidrar med case från företag och organisationer direkt till universitetskurser. Studenter får möjlighet att direkt praktisera, utveckla och testa nyvunnen kunskap. Kursen får mer levande hållbarhetsinslag och bidrar till samverkan med omgivande samhälle.

Låt oss berätta mer

Internt hållbarhetsarbete

Miljöbron är ett verktyg och ett stöd för högre utbildnings hållbarhetsarbete. Sedan 1997 har vi arbetat med samverkan, kunskapsspridning och hållbarhet. Vi har lång erfarenhet av hur hållbarhet diskuteras och integreras i utbildningen och organisationen på ett sätt som ger mervärden både för institutionerna och studenterna. Låt oss bidra på er resa!

CASE

Moderering av Handelshögskolans hållbarhetsdagar

Läs mer om caset

TJÄNSTER

Gästföreläsningar om hållbarhet

Kontakta oss