Utmaningen

Var med och utmana matindustrin i andra upplagan av Booster! I Booster låter vi studenter, genom skräddarsydda case, inspirera, utmana och lära företag mer om hur de hållbart kan stärka sin verksamhet.

Den hållbara omställningen sker inte tillräckligt fort. Det vill vi skynda på. I Booster möts företag och studentgrupper i caselösning med hållbarhet som kärna. Projektet pågår under en månads tid under november-december 2019 med fokus på företag som arbetar med livsmedel.

Västsverige med Fyrbodal i spetsen har stor potential att gå i täten vad gäller lokalt producerade- och hållbart distribuerade livsmedel Här finns jordbruk och innovativa förutsättningar, nätverk, studenter, företag och initiativ. Med hjälp av studenter och erfarna arrangörer hjälps vi åt att hitta idéer till lösningar för några av de hållbarhetsutmaningar som livsmedelsbranschen står inför och där social hållbarhet har möjlighet att integreras i allt från produktion till matglädje som kan leda till nya innovativa och hållbara affärsidéer.

Vi vill hitta synergier, inte bara mellan studenter och företag, utan också företag emellan och där alla projekt har möjligheten att drivas vidare genom examensarbeten eller nybildade boalg. Därför består Booster av två träffar där vi delar och diskuterar studenternas resultat.

Booster arrangeras av Miljöbron och Drivhuset Trollhättan, tillsammans med Innovatum Startup.

Vi träffas två gånger: en initial träff där studenter och företag möts, följt av en slutpresentation där resultatet presenteras en månad senare. Den första träffen ges tillfälle för inspiration, diskutera utmaningen och påbörja arbetet. Sedan kommer studenterna att få arbeta med utmaningen under en månads tid med stöd från oss arrangörer och sitt samarbetsföretag.

Hur går det till?

Vi träffas två gånger: en initial träff där studenter och företag möts, följt av en slutpresentation där resultatet presenteras en månad senare. Den första träffen ges tillfälle för inspiration, diskutera utmaningen och påbörja arbetet. Sedan kommer studenterna att få arbeta med utmaningen under en månads tid med stöd från oss arrangörer och sitt samarbetsföretag.

Du som företag anmäler dig nedan. I anmälan beskriver ni kortfattat den/de hållbarhetsutmaningar ni står inför. Det kan vara allt från producera klimatsmart, vilka hållbara distribueringsformer som finns på marknaden som kan passa bäst för er verksamhet, eller någon annan utmaning som ni står inför. Sedan väljer vi ut de koncept och tillsammans utformar ert case som är relevant för er men också genomförbart för studenterna.

Du som student anmäler dig nedan. Ni kommer få stöd och pepp från oss arrangörer som hjälper er framåt med projektet, men ni driver det själva. Då projektet genomförs ideellt är casen anpassade för att du ska ha möjlighet att göra detta vid sidan av studierna. Varje grupp består av ca 2-4 personer, så har du vänner du vill jobba med i projektet - skriv det i era ansökningar! Du får i Booster lära dig hur olika företag jobbar och vilka utmaningar de står inför, praktiskt få använda dig av de kunskaper du lärt dig under din studietid, möjlighet att driva idéer vidare, få nätverk och meriter på CV:t. Ni får såklart även diplom för detta!

 

19 november – Uppstartsträff och workshop
Klockan 09:30 – 14:30 i ACT-loungen, Innovatum (Trollhättan)

Under förmiddagen berättar vi mer om Booster och upplägget, ni får inspireras och träffa branschkollegor och studenter. Detta följs av en lunch där ni får träffa studenterna och börja diskutera ert hållbarhetscase. Vilka utmaningar står företaget inför, vilken bakgrund och intressen har studenterna och hur ska ni angripa problematiken?

18 december – Slutpresentation och diskussioner.
Klockan 09:00 – 12:00 i Act-loungen, Innovatum

Här får studenterna möjlighet att presentera arbetet i en kort pitch! Sedan får ni möjlighet att diskutera resultatet vidare och spåna hur detta kan tas vidare och implementeras. Lyssna på de andra studentpresentationerna och inspireras och utbyt idéer!

Har du några frågor eller vill veta mer?

Olivia Sandström
Affärsutvecklare
Miljöbron

076 - 612 17 53

olivia@miljobron.se

 

David Sjöqvist
Affärsutvecklare
Miljöbron

076 - 612 17 54

david@miljobron.se