Om föreningen

Dokument & policyer

Miljöbron är en ideell, allmännyttig förening. Det betyder att alla intäkter och överskott bidrar direkt till vårt syfte: en hållbar utveckling. Bra va?

Kontakta oss

Om föreningen

Dokument & policyer

Miljöbron är en ideell, allmännyttig förening. Det betyder att alla intäkter och överskott bidrar direkt till vårt syfte: en hållbar utveckling. Bra va?

Kontakta oss

Ideella och allmännyttiga

Projektet Miljöbron startades av bl.a. Svenskt Näringsliv och Göteborgs universitet år 1997. Några år senare blev projektet permanent i och med att föreningen Miljöbron bildades. Då som nu står hållbar utveckling i fokus för vårt tredubbla syfte: att utveckla företag, utveckla studenter och minska gapet mellan akademi och näringsliv.

Läs våra stadgar

Årsberättelse

Miljöbron tar plats

Läs vår senaste årsberättelse

Årsmöten

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Alla medlemsorganisationer och alla studenter som engagerat sig i Miljöbron under året är välkomna att delta på årsmötet. Läs protokollen från tidigare årsmöten här:

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Årsberättelser

I årsberättelsen sammanfattar föreningen året som gått. Vi lyfter intressanta händelser under året och redovisar statistik över vår påverkan. Läs våra tidigare årsberättelser här:

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006