VÅRA TJÄNSTER

Integrera hållbarhet i företaget

Hållbarhet är idag vad digitalisering varit sedan 90-talet. Hur ska ni möta framtidens utmaningar? Vi erbjuder hållbarhetskompetens, projekt- och processledning, rekrytering och mycket som kan behövas på resan.

 

Ta kontakt

VÅRA TJÄNSTER

Vi hjälper dig på vägen

Alla företag är på väg någonstans. Den resan kräver ett ständigt ifrågasättande, ny kunskap och innovativa idéer. Hur ska ni möta framtidens utmaningar? Vi försörjer dig med hållbarhetskompetens, rekrytering, miljöledningsstöd och allt annat du kan behöva.

UTBILDNING OCH INNOVATION

Vi erbjuder digitala och interaktiva e-learningprogram som har sin grund i akademin men är skapta för att engagera och tilltala alla medlemmar i din organisation. Vi är kunniga men inte torra!

 

Agenda 2030-Linsen™

För att växa på framtidens marknad krävs en genuin förflyttning mot hållbart företagande. Då är det viktigt att alla inom organisationen, oavsett roll, är utrustade med ett hållbarhetstänk och en gemensam grund att stå på. Därför har vi utvecklat ett utbildnings- och innovationsprogram som vi kallar Agenda 2030-linsen™. Programmet innehåller dels en grundläggande hållbarhetsutbildning och reflektionsdelar, men även en workshop-del för att knyta an de globala målen till er verksamhet, och era roller.

Vi har både färdiga och skräddarsydda utbildningar inom hållbarhet för alla medarbetare. Digitalt och enkelt.

Läs mer och få demo

Grundläggande Miljöutbildning

Går ni i tankar kring miljöcertifiering, miljödiplomering eller vill ni utveckla ert hållbarhetsarbete? Vi kan hjälpa er med marknadens vassaste grundläggande miljöutbildning! Utbildningen är helt nyutvecklad, inklusive EUs klimatpaket, och innefattar allt från omvärldsbevakning till de senaste miljöpolicys och lagar som är viktiga att hålla koll på. Kursens standard är också helt i enlighet med ISO och Svensk Miljöbas.

Utbildningen är helt digital i ett användarvänligt e-learningformat med interaktiva övningar. En viktig del i hållbarhetsarbetet!

Läs mer

Grundläggande Hållbarhetsutbildning

Vill ni bredda ert fokus från miljöarbete till ett affärsdrivet perspektiv på hela hållbarhetsfrågan? I vår digitala och interaktiva Grundläggande hållbarhetsutbildning får ni, med affären i fokus, höja er kunskap inom hållbarhet, FN:s globala mål, cirkulär ekonomi och hållbara affärsmodeller.

Ta kontakt

Studentprojekt

Vi på Miljöbron har sedan 1997 identifierat behov hos bolag inom hållbar utveckling - och drivit projekt med studenter som har relevant kompetens för att skapa lösningar inom området. Genom våra samarbeten har vi tillgång till en lika bred kunskap som universitetens och högskolornas kurskataloger. Det finns olika värden i att ta in studenter i er organisation - allt från att nå kompetens ni saknar internt till employer branding. Oavsett vilka värden som är viktigast för er hjälper vi till att få rätt talang på rätt plats - och ser till att arbetet kommer till användning!

Läs mer

Rådgivning och konsulttjänster

Vi är gärna en aktiv och drivande partner i ert hållbarhetsarbete. Miljöbron erbjuder projektledning, rådgivning och strategiarbete. Vi utför en djupare behovsanalys där vi identifierar gap och möjligheter för utveckling. Utifrån resultatet på behovsanalysen sätter vi mål och indikatorer tillsammans, samt tar fram en färdplan. Tillsammans med våra drivna studentkonsulter genomför vi därefter de initiativ som behövs för att nå målen.

Få stöd

Rekrytering

Söker din organisation en hållbarhetstalang? Vi har ett brett nätverk av både nyexaminerade studenter och mer erfarna yrkespersoner inom hållbarhetsområdet som kan matcha era rekryteringsbehov.

Vi kan sköta hela rekryteringen eller delar av den, helt upp till er.

Läs mer