Våra hållbarhetsprojekt

Alla studenter vid universitet eller högskola kan göra projekt med oss. Du kan vara din första dag på universitetet eller skriva sista raden på din masteruppsats: alla våra projekt är unika och passar för olika lång erfarenhet. Du kan dessutom plugga nästan vad som helst, oftast räcker det med ett genuint intresse för att göra världen bättre!

Uppdrag

Ett uppdrag är ett gyllene tillfälle att knyta kontakter och skaffa sig erfarenheter som sticker ut på CV:t. Ett uppdrag är ett kort projekt som du utför parallellt med dina studier. Oftast är uppdragen anpassade för att genomföras av 2 studenter tillsammans som förväntas lägga ner 10-20 timmar som fördelas fritt över en månad från det att uppdraget påbörjas. Vissa uppdrag kräver att du pluggat i några år men andra kan du genomföra från din allra första dag som student.

Examensarbete

Examensarbete är ett samlingsnamn för uppsatser och examensarbeten på kandidat- magister- och masternivå. Här kan du bidra till ett företags eller en organisations utveckling genom att genomföra en djupare analys baserat på vetenskapliga ramar.

Praktik

Praktik är ett effektivt sätt att få inblick i en bransch och lära dig mer om hur du kan använda de kunskaper du lärt dig genom utbildning. Vanligen är du på plats på företaget eller organisationen och arbetar med en specificerad uppgift under praktikperioden. I många fall kan tiden hos uppdragsgivaren anpassas efter de krav din utbildning ställer praktikplatsen

Kursprojekt

Miljöbron samarbetar med flera kurser på universitet och högskolor. Om du vet att du ska genomföra ett projekt inom en kommande kurs och är intresserad av något av våra projekt får du gärna höra av dig.

Kontakta oss

Så funkar det

Hitta ett projekt

Titta igenom alla aktuella projekt och ansök till de som intresserar dig genom att fylla i dina uppgifter. Söker du ett examensarbete ska du även bifoga CV, personligt brev och betygsunderlag. Du kan också göra en allmän intresseanmälan så kontaktar vi dig för att prata vidare om vilka möjligheter som finns. Om du har frågor om de utannonserade projekten kan du alltid maila eller ringa Miljöbrons verksamhetsledare direkt.

Förkunskaper

Vilka förkunskaper som krävs för att genomföra ett projekt varierar. Vad som krävs finns beskrivet för varje projekt. Om du är osäker på om du har rätt förkunskaper för ett projekt, hör av dig till kontaktpersonen för projektet för att få mer information. Även om du inte uppfyller de krav som ställs i annonsen kan du ha praktisk erfarenhet som väger upp detta.

Vem kan söka?

Vi vänder oss främst till dig som studerar på Lunds universitet eller Högskolan Kristianstad. Läser du på något annat lärosäte är du välkommen att höra av dig så diskuterar vi vilka möjligheter som finns.

Hur många söker?

Hur många studenter som söker ett projekt varierar men om du är intresserad av ett projekt lönar det sig att söka så fort som möjligt efter som ”först-till-kvar” gäller om flera studenter med lämplig bakgrund söker samma projekt.

Uppstart och genomförande

När du skickat in din ansökan bokas först ett möte in med din kontaktperson på Miljöbron, som berättar mer om uppgiften och företaget eller organisationen som du ska ut på. Efter mötet på Miljöbron är det du som får ta kontakt med och träffa uppdragsgivaren. Därefter kan du börja på att genomföra projektet, skriva en rapport och slutligen redovisa dina resultat för uppdragsgivaren. Din kontaktperson på Miljöbron kommer finnas med som ett extra stöd genom hela projektet. Om du har funderingar eller om det uppstår problem under genomförandet är du alltid välkommen att kontakta Miljöbrons verksamhetsledare så hjälper vi dig.

Efter avslutat projekt

När är du genomfört ett projekt, fyllt i en utvärdering och skickat över den färdiga rapporten till oss får du ett intyg av Miljöbron som du kan lägga till ditt CV.

Vill du veta mer? Kontakta oss!