Inspirerande eftermiddag när första rundan av Re:Challenge avslutades på Arena: Första Lång

Sedan i höstas har studenterna i Re:Challenge arbetat intensivt med undersöka och skapa rum i bostadsområden runt om i Göteborg där människor kan mötas för att dela, byta och redesigna prylar med varandra. Inför nyfikna initiativtagare, uppdragsgivare och övriga intresserade inom ämnena cirkulär- och kollaborativ ekonomi var det nu 26 januari dags för att studenterna att presentera vad de kommit fram till.

Eventet öppnades med ett inspirerande tal av initiativtagaren till projektet Nina Wolf från Göteborgs Stad, Kretslopp och vatten, och följdes av studenternas presentationer, utställning av projekten och workshop där alla gästerna fick möjligheten att diskutera tankar och möjligheter med Re:Challenge.

Intressanta och konstruktiva diskussioner

Det var en lyckad eftermiddag berättar Miljöbrons Martin Ahrin-Larsson, projektledare för Re:Challenge som också modererade eventets presentationer, diskussioner och mingel.

– Jag fick förmånen att lyssna på flera intressanta diskussioner. Studenternas genomgångar visar att intresse för den här typen av verksamheter finns. Drivkraften till att vilja återbruka lokalt är däremot inte nödvändigtvis av miljöskäl, utan kan handla om mötesplatser, tillgång till någonstans att göra sig av med grejer och att det är billigare att återbruka. Det blir ett bredare perspektiv som öppnar för samverkan mellan flera aktörer i samhället, både olika kommunala förvaltningar såväl som privata företag och ideella organisationer.

En annan viktig punkt är hur vi pratar om cirkulär ekonomi och återbruk. Våra studenter har sett att facktermerna är svåra att förstå och relatera till sin egen vardag och sina behov. Byt ”tool pool” mot ”verktygsbibliotek”. Byt ”redesign-workshop” mot ”pysselstund” – och plötsligt kan medborgare engageras.

Den fysiska platsen spelar också en stor roll. Eftersom återbruket ännu inte är en integrerad del av medborgares vardag behöver platserna ligga attraktivt och i anslutning till befintliga mötesplatser. Återbruk behöver vävas in i anslutning till andra fritidsaktiviteter.

Studentengagemang

Totalt var det runt trettio studenter från Västra Götalands högskolor och universitet som på uppdrag av bostadsbolag och hyresgästföreningen i Göteborg skulle utreda och utforma mötesplatser för återbruk i Hammarkullen, Majorna, Bergsjön och Rannebergen. Olivia Sandström som arbetade med Majorna säger så här om projektet och fortsatt arbete.

– Det har varit ett otroligt kul och lärorikt projekt med så många nytänkande och inspirerande människor. Är så glad att jag fått chansen att vara med i ett projekt med grund i cirkulär ekonomi då det är något som jag verkligen tror på och hoppas få jobba med i framtiden. Givetvis hoppas jag även att Re:Challenge Majorna går av stapeln efter det arbete som har vi lagt ned.

Projektets utmaningar

Det framkommer också att den stora knäckfrågan förblir hur återbrukscentrum kan organiseras och bemannas. En målsättning i projektet var att detta skulle vara en betydande del av studenternas utredningar, men har visat sig vara mycket svår att arbeta med innan behoven och aktörerna i området har kartlagts. Martin Ahrin-Larsson tror dessutom att man inte ska underskatta frågans komplexitet i sig.

– Det är en stor uppgift att lyckas navigera mellan olika aktörer, att väva samman olika intressen till en helhet som går att arbeta med. Många aktörer som förväntas ingå i driften av kvartersnära återbruk är dessutom ideella. Men bemanning och lokaler kostar pengar – vem ska betala det? Vilka affärsmodeller finns för privata aktörer att kunna skapa långsiktig ekonomisk hållbarhet med kvartersnära återbruk? Hur kan de utvecklas? Här har vi flera trådar att arbeta vidare med i framtida rundor av Re:Challenge, där nya studenter kan ta sig an frågeställningarna med en betydligt bättre grund att utgå från. Vi kallar detta evenemang för en lansering av en plattform. Med det menar vi att vi vill bjuda in aktörer i staden och regionen till att fortsätta att utforska den här frågan tillsammans med oss och med våra skarpa studenter.

I mars publicerar Miljöbron en rapport med resultaten och lärdomarna från projektets första runda.

Foto: David Sjöqvist