EXAMENSARBETE

Jenny blev anställd efter uppsatsen på Innovatum

Vi har träffat Jenny Schmitz Jakobsson och Lennart Walldén som jobbar på Innovatum. Innovatum är ett utvecklingscentrum med fokus på att stärka och bredda näringslivet i Västsverige. Innovatum erbjuder alltifrån aktiviteter i deras Science Center till hållbara utvecklingsprojekt för mindre företag. De olika fokusområden som Innovatum arbetar med är: Hållbar produktion, hållbara transporter, förnybar energi, hållbar maritim näring och kreativ näring.

Lennart Walldén arbetar som innovationsledare och projektkoordinator inom området: kreativa näringar. Hans vardagliga uppgifter går ut på att möjliggöra och konkretisera olika företags utvecklingsidéer. Små till medelstora företag har sällan resurser att sitta och leta finansiering, bolla idéer eller hitta liknande företag med samma problematik. Innovatum Projektarena hjälper företag att lyckas med sina utvecklingsidéer genom att konkretisera dessa till projekt. Idéerna utvecklas bland annat genom de kontaktnät och den erfarenhet som finns på Projektarenan.

När Jenny läste sista året på samhällsvetenskapligt miljövetarprogram på Göteborgs Universitet och hörde av sig till Miljöbron angående ett uppsatsämne som Innovatum ville ha hjälp med. Uppsatsens huvudfokus skulle vara unga, nytänkande företag som arbetar med innovativa lösningar riktade till privata slutkonsumenter. Gemensamt för företagens lösningar är att de hjälper människor att leva, bo eller transportera sig på ett mer hållbart sätt. Studiens syfte var att kartlägga vad man inom företagen upplevt varit utmanande samt vilka möjligheter som funnits i arbetet med hållbara lösningar både mot privat kund och inom företagets nisch.

Uppsatsämnet formulerades utifrån det pågående projektet SmartUp Accelerator och uppsatsen bidrog med underlag som varit användbart i det fortsatta arbetet med projektet. Projektet bygger på att utveckla stödsystemen runt företagen i enlighet med företagens behov. På så vis skapas bättre förutsättningar för att affärsidéerna ska komma fler till del och att klimatpåverkan från konsumtionen ska minska.

Jenny Schmitz Jakobsson , Innovatum

"I samarbeten mellan studenter och företag så kan det hända att företagen går in och styr lite hårdare. Därför är det bra att ha en tredje part, som Miljöbron, med erfarenhet och koll, för studenternas skull”.

Lennart beskriver att han var väldigt nöjd med rekryteringen av studenter till rätt projekt .

-  Jag berättade för vår kontakt på Miljöbron vilken vision vi hade om samarbetet och hon hjälpte oss att hitta rätt studenter som passade utmärkt för uppdraget. Hade jag försökt hinna med det själv så hade det nog tagit för mycket tid och energi att det snarare hade fått prioriterats bort.

När Jenny och hennes uppsatspartner skulle presentera resultatet av uppsatsen på Innovatum så befann sig Lennart och hans kollegor mitt i en rekryteringsprocess efter en projektassistent. Tidigare hade de klurat på vem som skulle passa för anställningen utan att det skulle krävas en stor process med många ansökningar följt av intervjuer. Under presentationen av uppsats resultatet skapade sig Lennart en bild av att Jenny hade passat utmärkt för tjänsten på Innovatum. Rätt person på rätt plats ledde till att Jenny blev kallad till ytterligare några möten där det bestämdes att hon fick tjänsten som projektassistent i SmartUp Accelerator projektet.

Att det är en fördel för studenter att ta hjälp av Miljöbron känns självklart från bådas sida, både som erfarenhet men främst eftersom man faktiskt träffar en potentiell framtida arbetsgivare. Både Jenny och Lennart är nöjda med samarbetet med Miljöbron och förtydligar att det var bra med en mellanhand. Jenny  beskriver hur hon tyckte det var bra och tryggt med en mellanhand att bolla idéer med men även att kunna få hjälp med avgränsningar.

“I samarbeten mellan studenter och företag så kan det hända att företagen går in och styr lite hårdare. Därför är det bra att ha en tredje part, som Miljöbron, med erfarenhet och koll, för studenternas skull”.

Lennart Walldén, Innovatum

"Jag skulle absolut rekommendera Miljöbron för andra organisationer”

Lennart beskriver hur han upplever samarbetet med studenter som något positivt och näst intill en plikt företag har för att vara med och kunna stärka näringslivet. “Dels kan vi få hjälp med att få reda på mer om ett visst ämne, men om vi dessutom kan skapa bättre förutsättningar för studenter så leder det till att vi stärker näringslivet”. Lennart menar att även om utfallet av ett arbete inte blir att resultatet kan användas direkt i ett projekt, så kan det ändå bidra med nya infallsvinklar och ny information. “Jag skulle absolut rekommendera Miljöbron för andra organisationer”

Som projektassistent har Jenny varierade uppgifter. Alltifrån att intervjua till att sammanställa information till att bjuda in till seminarier och att kommunicera till de olika partners som projektet har i Sverige men även utomlands. “Jag trivs superbra och det säger jag ofta, jag har väldigt kul och det känns väldigt fint att få vara här på Innovatum”.