Covid-19

Är du uppdragsgivare eller student i några av våra pågående projekt?

Då hittar du våra riktlinjer gällande Covid-19 här

Hur Miljöbron arbetar med krishantering

Specifika erbjudanden

Läs nedan erbjudande kopplat till rådande krissituation

Studenter
Vi matchar studenter utifrån era behov som är redo att bistå med sina kunskaper, idéer och lösningar

Erbjudande mot företag kopplat till Covid-19

Tillhör du en bransch som drabbats hårt av Coronakrisen och som kanske behöver se över er affärsmodell eller hitta andra affärsmöjligheter?

Miljöbron har ett nätverk av ca 5 000 kreativa och innovativa studenter från Västra Götalandsregionens alla lärosäten (Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Högskolan i Borås samt Högskolan i Skövde). Våra studenter vill vara med och bidra till lösningar så att ditt företag kan fortsätta utvecklas hållbart, såväl ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Just nu erbjuder vi utsatta företag att tillsammans med oss på Miljöbron och våra studenter se över och utveckla företagets tjänster/produkter. Kanske finns det möjlighet att ställa om er verksamhet så att ni med era resurser, både personella och materiella, kan erbjuda andra typer av tjänster?

Som företag erbjuds du nu att få tillgång till studenters kompetens och kapacitet! Studenter kommer under ca 20 h/person att se över er verksamhet och generera nya idéer och lösningar. Allt sker givetvis digitalt!

Vill ni veta mer? Hör av er till oss på Miljöbron så berättar vi hur det går till.

David Sjöqvist, Affärsutvecklare (Fyrbodal)

Kontakta

Helena Callstam, Verksamhetsutvecklare (Göteborgsregionen)

Kontakta

Kontaktperson

​Ansvarig krishantering Miriam Márkus-Johansson, VD Miljöbron​.

Kontakta