STUDENTBERÄTTELSE

”Nu känns det faktiskt som att jag kan söka jobb på riktigt”

Under sommaren 2018 var Sara Jalhed och Meaza Yohannes projektanställda vid Älvstranden Utveckling. Deras arbetsuppgifter gick ut på att analysera Älvstrandens gamla miljöledningssystem samt att komplettera och utveckla med nya hållbarhetsaspekter. Inte nog med det så skulle även en omvärldsanalys och en utredning utföras på ledningssystem inom hållbarhet. Sara har läst samhällsvetenskapligt miljövetarprogram med inriktning miljöekonomi. Meaza har en master i hållbar teknik och en i internationell projektledning.

Vi träffade Sara och Meaza efter att projektanställningen tagit slut och frågade hur de upplevt sommaren på Älvstranden.

Sara och Meaza har jobbat jämsides hela sommaren och att det bara har varit positivt håller de med varandra om. Meaza belyser hur kul och givande det varit att de var två. Sara fyller i och medger att arbetet aldrig blivit lika bra eller omfattande om det bara hade varit en av dem. Sara säger att de kunnat komplettera varandras utbildningsbakgrund bra under sommaren. Meaza har läst organisation och Sara hade med sig miljörätt förutom som de haft nytta av under arbetet.

"Det var perfekt att vi kunde hjälpas åt”.

Sara beskriver hur de anställda på Älvstranden varit öppna och tillmötesgående och att man inte kände någon skillnad på dem som är fastanställda och hur Sara och Meaza bemöttes. ”De var noga med att bjuda med oss på kafferaster om vi inte tagit rast och vi pratade mycket med många olika på olika avdelningar”. När Sara och Meaza skulle hålla i intervjuer inför projektet bemöttes de med intresse inför hållbarhetsarbetet, på alla avdelningar.

“Älvstranden är en fantastisk arbetsplats och vi trivdes mycket bra där. Härlig öppen atmosfär och tillåtande arbetsmiljö.”

Älvstranden skall nu gå vidare med att miljödiplomera sig med hjälp av utredningen som Sara och Meaza gjort under projektanställningen. Det roligaste med sommaren upplevde de båda var att de fått med sig relevant arbetslivserfarenhet. Meaza tar upp hur lärorikt det varit att vara på en organisation och se hur det fungerar i praktiken.

Sara är nyexaminerad men har, till skillnad från Meaza genomfört projekt med Miljöbron under sin utbildning vilket lett till att hon har olika erfarenheter från arbetslivet sedan tidigare. De är dock rörande överens om att sommarjobbet varit till stor nytta.

”Det här var mitt första jobb inom min utbildning så det var väldigt lärorikt att se hur det fungerar i praktiken på svenska företag som jobbar med de här frågorna. Nu känns det faktiskt som att jag kan söka jobb på riktigt. Tidigare har jag varit lite rädd för att ta mig ut i arbetslivet och leta jobb men nu känner jag att jag vågar och vet vad det är som krävs och förväntas av mig”.

“För mig har Miljöbron varit till så stor nytta, ett jobb, ett projekt och ett projektarbete. Det är en trygghet att gå genom Miljöbron eftersom man får mycket stöd och man känner verkligen att ni är till för studenterna."