Den ideella föreningen Miljöbron består av styrelse, anställda, finansiärer och partners samt studenter som har deltagit i projekt under det senaste året. Som medlem kan också varje organisation som aktivt stödjer verksamheten upptas.

Styrelse

Styrelsen är arbetsgivare och föreningens verkställande ledning. Styrelsen ansvarar för verksamhetens övergripande riktlinjer och strategiska beslut.

Lillemor Lindberg

Ordförande
Innovatum

Frida Vånder

Ledamot
Studentrepresentant Chalmers

Anna Nyström Claesson

Ledamot
Chalmers

Gunilla Wikholm

Ledamot
Toyota materials handling

Anne Krantz Amour

Ledamot
Ludvig Svensson AB

Mattias Dahl
Ledamot
Where is my pony

Anders Sandoff

Ledamot
Göteborgs universitet

Åsa Lom

Ledamot
Krook och Tjäder arkitekter

Maya Strömgren
Ledamot
Studentrepresentant Göteborgs universitet

Miljöbrons historia

Vi har med oss mer än 20 års erfarenhet av att jobba i gränslandet mellan akademi och näringsliv.

Förebilden till Miljöbron var VM-akademin som pågick i samband med VM i friidrott 1995. VM-akademin bestod av studenter från Göteborgs universitet, vilka med hjälp av mobiltelefoner och bärbara datorer snabbt tog fram information till turister i Göteborg. Här föddes idén om Miljöbron. Genom att ta hjälp av studenter skulle företag snabbt få tillgång till aktuell miljöinformation. 1997 startades Miljöbron av Teknikbrostiftelsen, SAF, Göteborgs universitet, Aspen Petroleum samt Ecoplan. Från starten i Göteborg spred sig konceptet först till Fyrbodal, sedan vidare till Skaraborg och Sjuhärad. Idag verkar Miljöbron med stor framgång i Västra Götaland. 2011 startades den första systerorganisationen, Miljöbron Skåne.

Över 4000 studenter och 1500 uppdragsgivare har möts i Miljöbroprojekt sedan starten 1997.

Vision

Miljöbrons ska vara den ledande aktören för det värdeskapande mötet mellan studenter, samhälle och en hållbar framtid