Pressmeddelande

Studenter skapar framtidens hållbara Göteborg

I framtiden ska det bli lättare för göteborgare att äga saker tillsammans och att byta prylar med varandra. Det är viktigt för att minska göteborgarnas klimatutsläpp. Under hösten har 30 universitetsstudenter, tillsammans med Göteborgs Stad, hittat på hur det ska gå till. Måndag 17 december kl. 15-17 presenterar studenterna sina resultat.

En stor del av Göteborgs miljöpåverkan kommer från göteborgarnas konsumtion av inredning, kläder, prylar, resor och annat som vi köper. I det långa loppet måste det bli enkelt och attraktivt för göteborgarna att konsumera på ett mer hållbart sätt. Det behövs för att Göteborg ska nå sina lokala miljö- och hållbarhetsmål, men också bidra till att Sveriges och världens mål om bättre miljö och klimat ska uppnås. Under hösten har Göteborgs stad tagit hjälp av 30 studenter från Göteborgs universitet och Chalmers. Studenterna har tagit fram lösningar som gör det lättare för göteborgare att byta prylar och att utnyttja gemensamma resurser lättare. Nina Wolf är planeringsledare i projektet Cirkulära Göteborg som har startat samarbetet:

"Ofta använder vi knappt de prylar vi köper. Ett klassiskt exempel är borrmaskinen, som i genomsnitt används ca 13 minuter under hela sin livslängd. I det här projektet vill utveckla lösningar som gör det attraktivt att dela, låna, byta och återanvända saker. Vi vill också göra det lättare att göra sig av med sina gamla grejer på ett hållbart sätt. Vi vill helt enkelt underlätta för göteborgarna att använda resurser mer effektivt och smart."

Studenternas lösningar ska kunna användas i förskolor, idrottsanläggningar, bibliotek, återvinningscentraler, bostäder och allmänna platser. Områdena har speciellt valts ut därför att många göteborgare kommer i kontakt med dem och att möjligheterna till genomslag därför är stora.

Lösningarna har kommit till genom ett utvecklingsprogram i fyra delar som studenterna har gått igenom. Värd för programmet är organisationen Miljöbron som driver samarbetsprojekt mellan studenter och näringslivet. Martin Ahrin-Larsson vid Miljöbron arbetar med projektet:

"Vi lär studenterna om förutsättningarna för hållbarhet, återanvändning och gemensamt utnyttjande av resurser. Först måste studenterna lära känna det område de ska arbeta med, till exempel biblioteket. Först därefter, när de förstår både vad både personal och besökare skulle vilja ha för att enklare konsumera hållbart, kan de utveckla lösningarna. Lösningar som ska göra det lättare för göteborgare att dela, låna, byta och återanvända resurser."

Måndag 17 december presenteras koncepten i ett lanseringsevenemang på Arena Första Lång. Läs mer om projektet på http://re.miljobron.se/ Ni kan även följa Re:Challenge på Miljöbron på FacebookInstagram och Twitter.

Kontakt:

Martin Ahrin-Larsson, Miljöbron. Telefon 0766 - 12 17 52

Olivia Sandström, Miljöbron. Telefon: 0766-12 17 53

Pressbilder:

https://drive.google.com/drive/folders/1MRNKzmpjxEi3E3M2VGmY97faEkvV0uly?usp=sharing

Faktaruta:

Datum & tid: 17 december kl 15.00-17.00
Plats: Arena Första Lång, Första Långgatan 17B, 413 27 Göteborg.

Miljöbron är en förening som initierar samarbetsprojekt inom hållbar utveckling mellan studenter och näringsliv. Organisationen finns i Västra Götaland och Skåne. Årligen engagerar sig ungefär 200 företag och 500 studenter i Miljöbron. Läs mer om Miljöbron på http://www.miljobron.se/vast.