Filter +

Typ av projekt

Ämnesområde

Språk

Aktivera filter
Hållbarhetsmentorer Tanums näringslivsdag

Vill du coacha elever från årskurs 9 samt bidra till att företag i Tanums kommun utvecklas mer hållbart? Sök då det spännande uppdraget som hållbarhetsmentor!

Typ: Uppdrag
Uppdragsgivare: Tanums kommun
Plats: Tanum
Ämnesområde: Affärsutveckling, Beteende, Energi, Jämställdhet, Klimat, Miljövetenskap, Organisationsutveckling, Pedagogik, Psykologi, Social Hållbarhet, Stadsutveckling, Teknik, Utbildning
Språk: Svenska
Läs mer
Developing degradable and sustainable floral foams

Floral foams are one of many products that can be made more sustainable. In this project you get to experience sustainable product development and practice your Life Cycle Analysis skills.

Uppdragsgivare: Smithers-Oasis
Plats: Flexible, preferably in the region of South Western Sweden
Ämnesområde: International Sustainability, Product development, Produktutveckling, Sustainable Technology
Språk: Engelska
Läs mer
Analys över saneringsmetoder av förorenad mark

Litteraturstudie och analys över saneringsmetoder av förorenad mark Verksamhet Älvstranden Utveckling AB är ett helägt kommunalt bolag som tillsammans med andra ska forma Göteborg till en hållbar, attraktiv och dynamisk stad – öppen för världen. Bolaget arbetar långsiktigt enligt Vision Älvstadens strategier med att möta vattnet. Målet är också att hela staden och stärka den […]

Typ: Examensarbete/uppsats, Uppdrag
Uppdragsgivare: Älvstranden utveckling
Plats: Göteborg
Ämnesområde: Byggnation, Ekologi, Ekologisk hållbarhet, Miljövetenskap, Stadsutveckling
Språk: Engelska, Svenska
Läs mer
Myndigheters återrapportering till vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Vill du lära dig mer om hur svenska myndigheter bedriver komplext miljöarbete samt har ett intresse för vattenfrågor. Passa på att söka en spännande praktik på Vattenmyndigheten.

Typ: Praktikplats
Uppdragsgivare: Vattenmyndigheten
Plats: Göteborg
Ämnesområde: Biologi, Ekologi, Miljövetenskap
Språk: Svenska
Läs mer
Analys av status, miljöproblem och påverkanskällor på kustvatten

Hur mår våra svenska vatten och hur ser framtiden ut? Vill du vara med och följa upp och utveckla åtgärds program för hur Sverige ska klara EU:s vattendirektiv? Läs mer om detta spännande examensarbete för Vattenmyndigheten!

Typ: Examensarbete/uppsats
Uppdragsgivare: Vattenmyndigheten
Plats: Göteborg
Ämnesområde: Biologi, Ekologi, Miljövetenskap
Språk: Svenska
Läs mer
Tävling: Visualisera ett examensarbete!

Det skrivs ca. 80 000 examensarbeten i Sverige varje år, och de flesta av dem har ingen anknytning till våra globala hållbarhetsutmaningar. Genom Miljöbron ser vi till att dessa arbeten får förankring och leder till nytta i samhället, för den som skriver och för den som är uppdragsgivare.

Typ: Uppdrag
Uppdragsgivare: Miljöbron
Ämnesområde: Design, Ekologisk hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet, Globala målen, Grafisk formgivning, Illustration, Information, Kommunikation, Konst, Pedagogik, Social Hållbarhet, Visualisering
Språk: Svenska
Läs mer
Hållbara eventkoncept

Hjälp Aventi, ett hållbarhetsinriktat eventbolag, att kartlägga miljöpåverkan på deras spännande eventkoncept.

Typ: Uppdrag
Uppdragsgivare: Aventi
Plats: Borås/Göteborg
Ämnesområde: Certifiering, Cirkulär ekonomi, Hållbarhetsredovisning, Klimat, Miljöledning
Språk: Svenska
Läs mer
Samhällsnytta med kvarboende

Vilka samhällsnyttor finns med att äldre personer ges möjlighet att bo kvar i egen bostad längre? Detta spännande examensarbete ger dig möjlighet att lära dig mer om äldres boendevillkor samt hur vi samhället och privatpersoner kan gynnas av nya hållbara bostadslösningar.

Typ: Examensarbete/uppsats, Uppdrag
Uppdragsgivare: Jemmett AB
Plats: Göteborg
Ämnesområde: Byggnation, Social Hållbarhet
Språk: Svenska
Läs mer
Livcykelanalys på hållbara hus

Vilken miljöbelastning har egentligen hållbara huskoncept? Ta chansen och lär dig mer om livscykelanalys i byggbranschen under ditt examensarbete.

Typ: Examensarbete/uppsats
Uppdragsgivare: Jemmett AB
Plats: Göteborg
Ämnesområde: Byggnation, LCA
Språk: Svenska
Läs mer

Ladda in fler

+