Filter +

Typ av projekt

Ämnesområde

Språk

Aktivera filter
Praktik på Miljöbron

Miljöbron är en professionell organisation för studentsamverkan inom hållbar utveckling. Vi har ett trettiotal partnerföretag som vill utvecklas inom hållbar utveckling och bidra till att uppnå agenda 2030. Vill du förstå hur olika typer av organisationer arbetar med hållbarhet i praktiken? I höst söker Miljöbron tre studenter som vill göra sin praktik inom vår verksamhet med placering i Göteborg och Trollhättan.

Typ: Praktikplats
Uppdragsgivare: Miljöbron
Plats: Göteborg, Trollhättan
Språk: Svenska
Läs mer
Praktisera på Tubus system international

Gör din praktik på ett företag med tydlig ambition att bidra till ett hållbart samhälle och undersök avfallsmängder från olika sätt att renovera.

Typ: Praktikplats
Uppdragsgivare: Tubus system international
Plats: Mölnlycke
Ämnesområde: Avfall, Byggnation, Kommunikation
Språk: Svenska
Läs mer
Avfallskartläggning

Avfall är ett stort problem i samhället, kan relining vara ett bra sätt att minska mängden avfall som uppkommer vid ett stambyte?

Typ: Examensarbete/uppsats
Uppdragsgivare: Tubus system international
Plats: Mölnlycke
Ämnesområde: Avfall, Byggnation, Resurseffektivisering
Språk: Svenska
Läs mer
Kemikaliecoach Kungsbacka kommun

Som kemikaliecoach kommer du stötta de olika förvaltningarna och arbetsställena med samtliga steg i processen. Det är verksamheterna som har ansvaret för alla kemikalier som används respektive verksamhet och kemikaliecoachen ska verka som ett stöd och en drivkraft för att införa systemet i hela kommunen. Det innebär att:
– Säkerställa att inventering av kemiska produkter genomförs på samtliga ca 250 arbetsställen i kommunen
– Bistå vid utrensning av kemikalier som inte används eller som kan ersättas av annan gemensamt bedömd bra produkt
– Stötta ansvariga chefer och arbetstagare vid riskbedömning av kemikalier främst inom arbetsmiljö
– Ta fram pedagogiskt material och genomföra utbildningsinsatser på enheter och förvaltningar
– Dokumentera och sammanställa införandet av kemikaliehanteringssystemet.

Typ: Projektanställningar
Uppdragsgivare: Kungsbacka kommun
Plats: Kungsbacka
Ämnesområde: Arbetsmiljö, Kemi, Teknik
Språk: Svenska
Läs mer
Från soprum till finrum

Hur går man från soprum till finrum? Poseidon har flera fina miljörum vid nybyggnation, men vi har också en hel del ”vanliga” soprum som inte håller samma standard som de nyare miljörummen. Var med och ta fram ett koncept för renovering och upprustning av de ”vanliga” soprummen för att höja standarden i dessa.

Typ: Uppdrag
Uppdragsgivare: Poseidon
Plats: Göteborg
Ämnesområde: Avfall, Byggnation, Resurseffektivisering
Språk: Svenska
Läs mer
Poseidon cirkulerar

Poseidon cirkulerar är ett projekt som precis startat och som har som mål att bidra till att göra det enklare för hyresgäster att dela med varandra. Din uppgift är att göra en omvärldsbevakning kring vad andra gjort inom området och därefter leda en work-shop med gruppen kring delande och dess möjligheter.

Typ: Uppdrag
Uppdragsgivare: Poseidon
Plats: Göteborg
Ämnesområde: Beteende, Cirkulär ekonomi, Innovation
Språk: Svenska
Läs mer
Branding and community building through website redesign and social media strategy creation

To build a stronger brand and community My Wings would like to get insprired on how to use social media and/or their website more effective.

Typ: Uppdrag
Uppdragsgivare: My Wings
Plats: Göteborg
Språk: Engelska, Svenska
Läs mer
Digitalization, product development and social media branding/ community building

My Wings are creating social value and they would like to get a clearer picture on which these values are and how thay can help the company to get funding. The ecosystem of funding is great, and one could easily get lost on the way to finding the right one.

Uppdragsgivare: My Wings
Plats: Göteborg
Språk: Engelska, Svenska
Läs mer
Praktik Göteborgs hamn

Vill du bidra till miljöarbetet i Skandinaviens största hamn? Till hösten finns det möjlighet att göra praktik på ett Göteborgs hamn. Du har stora möjligheter att påverka praktikens utformning och inriktning.

Typ: Praktikplats
Uppdragsgivare: Göteborgs Hamn
Plats: Göteborg
Ämnesområde: Logistik, Miljöledning, Miljövetenskap
Språk: Svenska
Läs mer

Ladda in fler

+