Filter +

Typ av projekt

Ämnesområde

Språk

Aktivera filter
Miljöutredning och miljöstrategi

Forma en miljöstrategi! Gör ditt första egna miljöledningsprojekt hos en klimatneutral service- och logistikstartup!

Typ: Uppdrag
Uppdragsgivare: A day-service
Plats: Göteborg
Ämnesområde: Miljöledning
Språk: Engelska, Svenska
Läs mer
Sustainability in China

What sustainability practices are going on in China? Which are the local goals, jurisdictions and cultural attitudes? In this mission you are encouraged to dig into sustainability within an interesting and different environment to Scandinavia.

Typ: Uppdrag
Uppdragsgivare: CEVT
Plats: Gothenburg, Sweden
Ämnesområde: International Sustainability, Klimat, LCA
Språk: Engelska
Läs mer
Sustainable practices in fast-moving businesses

Get the chance to familiarise yourself with the sustainability practices of an innovative and fast moving industry. By benchmarking and mapping out best practices and opportunity gaps, you will deepen your knowledge in both sustainability management and green product development.

Typ: Uppdrag
Uppdragsgivare: CEVT
Plats: Gothenburg
Ämnesområde: Creating Shared Value, CSR, Miljöledning
Språk: Engelska
Läs mer
Kommunikationstjänster med fokus på hållbarhet

Ta chansen och gör praktik på ett kreativt företag som arbetar med kommunikation och hållbarhet! Praktiken innebär att undersöka marknaden för framtidens tjänster för denna bransch.

Typ: Praktikplats
Uppdragsgivare: Where is my pony
Plats: Göteborg
Ämnesområde: Kommunikation
Språk: Svenska
Läs mer
Klimatberäkningar från måltider

Är du intresserad av att klimatberäkningar? Under praktiken på Comfort Hotel har du möjligheten att lära dig om olika system för detta samt hur man beräknar klimatpåverkan från olika måltider/menyer

Typ: Praktikplats
Uppdragsgivare: Comfort Hotel
Plats: Göteborg
Ämnesområde: Klimat
Språk: Svenska
Läs mer
Inventering av rödlistade arter

Vill du arbeta med bevarande, ekologi eller biologisk mångfald? I det här uppdraget får du en första merit på ditt CV!

Typ: Uppdrag
Uppdragsgivare: Göteborgs kyrkogårdsförvaltning
Plats: Göteborg
Ämnesområde: Biologi, Ekologi
Språk: Svenska
Läs mer
Hållbara konsumenter och hållbar konsumtion

Fördjupa dina kunskaper inom konsumenter, hållbarhet och hållbar tillväxt i detta högaktuella och spännande examensarbete/uppsats att kartlägga framtidens hållbara konsumenter.

Typ: Examensarbete/uppsats
Uppdragsgivare: Kungsbacka kommun
Plats: Kungsbacka
Ämnesområde: Beteende, Ekonomi, Klimat
Språk: Svenska
Läs mer
Resvaneundersökning

Vilka resvanor har anställda på Älvstranden utveckling och hur kan dessa förändras till mer hållbara? Analysera och kom med förslag på förbättringsåtgärder.

Typ: Uppdrag
Uppdragsgivare: Älvstranden utveckling
Plats: Göteborg
Ämnesområde: Beteende, Stadsutveckling
Språk: Svenska
Läs mer
Bli kemikaliecoach!

Siktar du på en framtid som miljökonsult eller vill du arbeta med kemikaliefrågor? Lär dig hantering och riskbedömning av kemikalier i detta uppdrag!

Typ: Uppdrag
Uppdragsgivare: Göteborgs stad
Plats: Göteborg
Ämnesområde: Kemi
Språk: Svenska
Läs mer

Ladda in fler

+