Filter +

Typ av projekt

Ämnesområde

Språk

Aktivera filter
Create a space for social integration

An automated vacuum collection point is a building which often is designed to be aestheticly appealing and available to the inhabitants in the local area – but it could be put to better use. In this exciting project you’ll have the opportunity to plan and develop a blank space for social sustainability. 

Typ: Examensarbete/uppsats, Praktikplats
Uppdragsgivare: Envac
Plats: Gothenburg, Sweden
Ämnesområde: Arbetsmiljö, Beteende, Creating Shared Value, Globala målen, Social Hållbarhet
Språk: Engelska, Svenska
Läs mer
Workshop Kungsbacka kommun

Vill du vara med och bidra till nya kreativa lösningar på några av de hållbarhetsutmaningar som vi står inför? Ta chansen och sök detta spännande uppdrag där du får möjlighet att tänka nytt och utmana chefer inom Kungsbacka kommun. Ju kreativare desto bättre, bara fantasin sätter gränserna i detta uppdrag!

Typ: Uppdrag
Uppdragsgivare: Kungsbacka kommun
Plats: Kungsbacka
Ämnesområde: Innovation, Kommunikation
Språk: Svenska
Läs mer
Booster Skövde – interior design

Var med och utmana möbel- och inredningsindustrin i Booster! I projektet låter vi studenter inspirera, utmana och lära företag mer om hur de hållbart kan stärka sin verksamhet i case-lösning med hållbarhet som kärna. Projektet pågår under en månads tid under februari-mars 2020. Skaraborg och Skövde är en given plats för att bygga vidare på det arv inom möbel och inredningsindustrin, men även studenter med spetskompetens vi vill föra samman.

Typ: Uppdrag
Uppdragsgivare: Booster
Plats: Skövde
Ämnesområde: Affärsutveckling, Arbetsmiljö, Avfall, Beteende, Byggnation, Cirkulär ekonomi, Design, Digitalisering, Ekologisk hållbarhet, Ekonomi, Ekonomisk hållbarhet, Energi, Globala målen, Grafisk formgivning, Hälsa och sjukvård, Hälsopromotion, Hälsovetenskap, Illustration, Innovation, IT, Kemi, Klimat, Kommunikation, Konst, Kultur, LCA, Logistik, Product development, Produktutveckling, Programmering, Psykologi, Resurseffektivisering, Social Hållbarhet, Stadsutveckling
Språk: Engelska, Svenska
Läs mer
Skapa attraktiv och hållbar handel fri från bilberoende

Biltrafiken i Trollhättan centrum – hur kan vi utveckla centrumhandelns ekologiska hållbarhet genom att minska beroendet av personbilen?

Typ: Examensarbete/uppsats
Uppdragsgivare: AIL Create (Trollhättans Stad)
Plats: Trollhättan
Ämnesområde: Beteende, Ekologi, Ekologisk hållbarhet, Ekonomi, Ekonomisk hållbarhet, Hälsovetenskap, Klimat, Kommunikation, Logistik, Miljövetenskap, Psykologi, Stadsutveckling
Språk: Engelska, Svenska
Läs mer
Inkluderande centrummiljö som motverkar segregation i alla stadsdelar

Detta case syftar direkt till centrumutveckling och mål om social hållbarhet och anknyter direkt till centrumföretagens sociala och kulturella situering samt till de för samhällsvetenskaperna ständigt aktuella frågorna om boendesegregation, gentrifiering och socioekonomisk ojämlikhet.

Typ: Examensarbete/uppsats
Uppdragsgivare: AIL Create (Trollhättans Stad)
Plats: Trollhättan
Ämnesområde: Arbetsmiljö, Beteende, Byggnation, Certifiering, Hälsopromotion, Jämställdhet, Kommunikation, Konst, Kultur, Pedagogik, Psykologi, Social Hållbarhet, Stadsutveckling, Utbildning
Språk: Engelska, Svenska
Läs mer
Vem handlar vad, var och varför?

Här finns det möjligheter att göra en case study på Trollhättans centrumhandel i förhållande till e-handeln i syfte att nå fram till mer grundläggande ekonomiska, psykologiska eller sociala beteendemönster rörandes ekonomisk rationalitet, handel, entreprenörskap och centrummiljöernas överlevnad.

Typ: Examensarbete/uppsats
Uppdragsgivare: AIL Create (Trollhättans Stad)
Plats: Trollhättan
Ämnesområde: Affärsutveckling, Cirkulär ekonomi, Digitalisering, e-handel, Ekonomi, Ekonomisk hållbarhet, IT, Social Hållbarhet, Stadsutveckling
Språk: Engelska, Svenska
Läs mer
Innovativa och hållbara affärsområden som generar en pulserande stadskärna året om

Detta case innehar ett brett fokus på entreprenörskap och innovation inom stadskärnan och syftar till att utveckla kreativa affärslösningar, marknadsföringsidéer, förslag på evenemang, med mera. Det är därmed relativt brett i termer av innehåll, men är på grund av sitt tydliga fokus på entreprenörskap i huvudsak riktat mot studenter inom företagsekonomi. I ett tvärvetenskapligt perspektiv kan dock andra utbildningsområden integreras genom att fundera på vilka nödvändiga samhällstjänster, handel och medborgares behov som går att korsbefrukta.

Typ: Examensarbete/uppsats
Uppdragsgivare: AIL Create (Trollhättans Stad)
Plats: Trollhättan
Ämnesområde: Affärsutveckling, Beteende, Byggnation, Cirkulär ekonomi, Design, Digitalisering, Ekonomi, Ekonomisk hållbarhet, Hälsa och sjukvård, Hälsovetenskap, Innovation, IT, Kommunikation, Logistik, Organisationsutveckling, Produktutveckling, Programmering, Social Hållbarhet, Stadsutveckling, Teknik, Utbildning
Språk: Svenska
Läs mer
Developing degradable and sustainable floral foams

Floral foams are one of many products that can be made more sustainable. In this project you get to experience sustainable product development and practice your Life Cycle Analysis skills.

Uppdragsgivare: Smithers-Oasis
Plats: Flexible, preferably in the region of South Western Sweden
Ämnesområde: International Sustainability, Product development, Produktutveckling, Sustainable Technology
Språk: Engelska
Läs mer
Tävling: Visualisera ett examensarbete!

Det skrivs ca. 80 000 examensarbeten i Sverige varje år, och de flesta av dem har ingen anknytning till våra globala hållbarhetsutmaningar. Genom Miljöbron ser vi till att dessa arbeten får förankring och leder till nytta i samhället, för den som skriver och för den som är uppdragsgivare.

Typ: Uppdrag
Uppdragsgivare: Miljöbron
Ämnesområde: Design, Ekologisk hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet, Globala målen, Grafisk formgivning, Illustration, Information, Kommunikation, Konst, Pedagogik, Social Hållbarhet, Visualisering
Språk: Svenska
Läs mer

Ladda in fler

+