Praktikplats

Praktik - arbeta med GIS hos Älvstranden utveckling

Verksamhet

Älvstranden Utveckling AB är ett helägt kommunalt bolag som tillsammans med andra ska forma Göteborg till en hållbar, attraktiv och dynamisk stad – öppen för världen. Bolaget arbetar långsiktigt enligt Vision Älvstadens strategier med att möta vattnet. Målet är också att hela staden och stärka den regionala kärnan. Bolaget ska medverka till att området runt Göta älv fylls med boende, kontor, handel, mötesplatser
och allt annat som karaktäriserar en levande och inkluderande stad.

Älvstranden Utveckling AB följer den av kommunfullmäktige antagna visionen och strategierna för Älvstaden. I förverkligandet av visionen är de en viktig aktör och verkar för en tillfredsställande
stadsmiljö ur ett hållbart perspektiv. Utöver ekonomiska värden och en ekonomisk bärkraft arbetar de med att skapa och bevara sociala och ekologiska värden samt att utveckla bolagets kompetens och
metoder kring dem. För att bidra till helhetssyn, god samverkan och ett effektivt samarbete arbetar bolaget med stadens planerande nämnder och olika externa intressenter i syfte att skapa en hållbar stadsutveckling.

Uppgift

Geografiska Information System (GIS) är ett kraftfullt verktyg som har stor förmåga att bidra till effektivare stadsutveckling utifrån flera perspektiv. I denna praktik kommer du att få möjlighet att använda dina GISkunskaper genom att genomföra nätverksanalyser och ”Space Syntax” och ta fram kartor (till exempel om tillgänglighet eller restider) med utgångspunkt i de Älvstadens olika utvecklingsområden. Med särskild fokus på Lindholmen, Frihamnen och Masthuggskajen.

Du kommer att få samla in och bearbeta den data som behövs och därefter utföra analyser och presentera dessa. Älvstranden använder programmet Quantum-GIS som är ”open source” men om du har tillgång till och vana att jobba i andra program, till exempel ArcGIS så fungerar det också bra. Du som söker bör vara intresserad av stadsutveckling och känna dig bekväm med att arbeta med GIS. Du kommer att få lära dig om hur GIS kan användas i syfte att utveckla staden samt få en god inblick i hur det är att arbeta i ett kommunalägt bolag.

Uppdragsgivare Älvstranden utveckling
Förkunskaper Du som söker ska ha läst någon kurs i GIS. Vilket typ av programvara spelar mindre roll och så även din utbildningsbakgrund i övrigt.
Omfattning 7-20 veckor med start så snart som möjligt men senast höstterminen 2019.
Plats Göteborg
Kontaktperson

Maria Rydberg
Mail: maria@miljobron.se
Telefon: 0766-121751