Examensarbete/uppsats

Vem handlar vad, var och varför?

Verksamhet

Högskolan Väst, Trollhättans stad, City Trollhättan, Almi, Trollhättans E-handelsförening, Studentkåren vid Högskolan Väst och Miljöbron driver sedan i höstas ett samverkansprojekt kring centrumutveckling utifrån tre fokusområden: e-handel, hållbarhet och entreprenörskap. Vi vill skapa förutsättningar för att stärkta relationer och att inspirera och möjliggöra nya idéer, lösningar och karriärmöjligheter samt allt annat som karaktäriserar en levande och inkluderande stad.

Uppgift

Även om City Index visade att Trollhättans stadskärna är relativt välmående i termer av handel och tillväxt så finns det vissa branscher som förlorar inkomster till den alltmer utbredda e-handeln. Samtidigt är det sannolikt att såväl e-handeln som handel utanför stadskärnan kan komma att hota centrumhandeln i allt större utsträckning i framtiden. Vilka faktorer är det som driver på denna utveckling och hur kan man tänka sig att det kan se ut i framtiden? Vilka branscher är hårdast drabbade av denna utveckling och vilka kan tänkas vara på uppgång respektive nedgång? Vilka sociala och ekonomiska normer och strukturer är det som driver konsumenter att söka sig till internet respektive centrumhandel? Här finns det möjligheter att göra en case study på Trollhättans centrumhandel i förhållande till e-handeln i syfte att nå fram till mer grundläggande ekonomiska, psykologiska eller sociala beteendemönster rörandes ekonomisk rationalitet, handel, entreprenörskap och centrummiljöernas överlevnad.

Uppdragsgivare AIL Create (Trollhättans Stad)
Förkunskaper Detta case syftar direkt till entreprenörskap och e-handel och kan tänkas bidra direkt till Trollhättans konkreta centrumutveckling samtidigt som det kan tänkas beröra grundläggande frågor inom de ekonomiska vetenskaperna. Genom att föra in perspektiv kring cirkulära ekonomier i relation till e-handel och centrumhandel kan även hållbarhetsperspektiv behandlas och ges genomgripande möjlighet till konkret applikation i relation till ekonomi och handel. I samråd med ämnesrepresentanter skulle detta case kunna specificeras i relation till särskilda ämnesdiscipliners krav och traditioner: med fokus på grundläggande ekonomiska beteendemönster inom ramarna för övergripande samhällsstrukturer skulle det kunna utvecklas i riktning mot nationalekonomi, med fokus på fördelning av marknadsandelar mellan e-handel och centrumhandel inom olika branscher och enskilda företags strategier för att möta detta skulle det kunna utvecklas i riktning mot företagsekonomi, med fokus på att utveckla hybridmiljöer, applikationer och augmented reality-lösningar där e-handel och centrumhandel på olika plan kan tänkas mötas och sammanstråla skulle det kunna utvecklas i riktning mot systemutveckling och diverse IT-relaterade ämnen.
Omfattning Examensarbetet kan anpassas till kandidat- eller mastersnivå.
2-4 studenter
Plats Trollhättan
Kontaktperson

David Sjöqvist
Affärsutvecklare hållbarhet
Mail: david@miljobron.se
Telefon: 0766-121754