Examensarbete/uppsats

Verksamhet

Wistrand Advokatbyrå är en av Sveriges främsta affärsjuridiska fullservicebyråer. Wistrand biträder klienter i allt från större transaktioner och komplexa tvister till löpande rådgivning i deras dagliga verksamhet.

Wistrands klienter är verksamma inom alla typer av branscher och bland dessa återfinns ledande svenska och internationella företag, kommuner och offentlig verksamhet, banker och konsultföretag, startups och börsbolag. Utifrån kontor i Göteborg och Stockholm bistår Wistrand klienter över hela landet och utomlands. För att möta klienters globala behov arbetar de även i nära samarbete med andra välkända advokatbyråer i Norden och globalt.

Frågeställning

Allt fler organisationer väljer att kartlägga sin egen verksamhet i förhållande till de globala hållbarhetsmålen. Detta kommer att vara en viktig kompetens att ha i de absolut flesta yrkesliv framöver.

Wistrand är en ledande affärsjuridisk byrå. Företaget är på väg att miljöcertifiera sin verksamhet och vill även ta ett bredare grepp om sitt hållbarhetsarbete. Därför vill de göra en genomlysning av hur, inte bara deras verksamhet, utan hela affärsjuristbranschen påverkar de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Tanken är att bjuda in fler aktörer/advokatbyråer för att hjälpa dig att analysera hela branschen och kartlägga vilka av de 17 globala målen som är relevanta för affärsjuristbyråer att arbeta med. Vilka mål påverkar advokatbyråerna, på vilket sätt och i hur stor utsträckning? Vad kan man rekommendera för åtgärder och förbättringsarbete? Hur skulle branschen kunna bidra med en positiv inverkan på hållbarhetsmålen?

Ta chansen att utveckla dina färdigheter i hållbarhetsanalys utifrån Agenda 2030 och lär dig hur en kartläggning kan gå till i praktiken. Du får även möjligheten att analysera och ge rekommendationer som kan bidra till att förändra en hel branschs arbetssätt.

Slutgiltiga avgränsningar gör du i samband med Wistrand och ditt universitet.

Uppdragsgivare Wistrand Advokatbyrå
Förkunskaper Vi söker dig som ska skriva examensarbete och är intresserad av hållbarhetsfrågor. Vi ser gärna att du har ett strategiskt tänk och god kännedom om de 17 globala hållbarhetsmålen.
Omfattning Detta projekt är en examensarbete/uppsats som kan anpassas på kandidat- eller masternivå. Det kan även anpassas till 1-3 studenter - söker ni flera tillsammans så ange detta i ansökan.
Plats Göteborg
Kontaktperson

Martina Slättberg
Affärsutvecklare Hållbarhet
martina@miljobron.se
0703703010