Examensarbete/uppsats, Praktikplats

Analysera byggnaders certifieringssystem i förhållande till hållbarhetskrav

Verksamhet

Älvstranden Utveckling är ett kommunalt bolag med uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden. Bolagets kärnverksamhet är hållbar stadsutveckling.  Tillsammans med Göteborgs Stads förvaltningar och näringslivet skapar Älvstranden Utveckling en inkluderande, grön och dynamisk innerstad runt älven.

Uppdrag

Med ett uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden arbetar Älvstranden Utveckling med hållbarhetsprogram i de områden där bolaget är verksam för att säkerställa en hållbar utveckling. Samtidigt så använder många av dagens byggherrar externa certifieringssystem när de uppför sina byggnader, där många hållbarhetsparametrar hanteras. För att förbättra och underlätta Älvstrandens arbete med kravställning och uppföljning av miljökrav på byggnadsnivå så behöver man hjälp med att analysera Älvstrandens hållbarhetskrav i förhållande till vad som ingår i de olika tredjepartscertifieringarna så att man vet vad det är viktigt att ställa krav på och vad som redan hanteras av andra system och där man inte behöver kravställa och följa upp.

Uppdragsgivare Älvstranden Utveckling
Förkunskaper Vi söker dig som ska skriva exjobb eller göra praktik. Du läser en utbildning med inriktning mot miljö/hållbarhet och/eller samhällsbyggnad. Det är meriterande om du har grundläggande kunskaper om byggnadscertifieringar.
Omfattning Exjobbet/praktiken kan anpassa till 15 eller 30 hp.
Plats Göteborg
Kontaktperson

Helena Callstam
0766-12 17 50
helena@miljobron.se