Uppdrag

Pluggar du på Högskolan i Borås och vill delta i det spännande projektet 7 H Kompetens för en attraktivare Boråsregion med starka och hållbara företag?

I detta uppdrag har du möjlighet att påverka projektets kompetensförsörjningsprogram genom att undersöka vad HB studenter vill se hos sin arbetsgivare. Vilka incitament drivs man av, vilket ledarskap vill man se, hur skall arbetsgivaren jobba med hållbarhetsfrågor såsom socialt ansvar, miljöledning, cirkulär ekonomi, samverkan med andra organisationer etc. Du skall helt enkelt ta fram en enkät med ett frågebatteri och genomföra en mätning av ett urval HB studenter. Resultatet tar vi med oss in i arbetet med att ta fram kompetensförsörjningsprogram särskilt inriktade mot SMEs i Boråsregionen som kommer genomföras under 2021-2022.

Här får du erfarenhet av att mäta och analysera morgondagens möjligheter i Boråsföretagen tillsammans med Miljöbron – en ledande hållbarhetsaktör i Västra Götaland!

Uppdragsgivare Projekt 7 H Kompetens - Miljöbron
Förkunskaper Vi söker 2-4 studenter som läser på Högskolan i Borås och har eller är redo att studera in sig till en bred förståelse för olika aspekter av vad det innebär att vara en attraktiv arbetsgivare och särskilt då för den yngre generationen. Det är en fördel om man har kunskap om mätningar med frågebatterier för relevanta utfall samt kunskap om några av dimensionerna av vad man ser i definitionen attraktiv och hållbar arbetsgivare.
Omfattning Uppdraget är ideellt och genomförs vid sidan av studierna. Gruppen förväntas lägga ca 20 timmar per person på uppgiften som fördelas över sommaren 2020. Uppdraget kan med fördel göras i grupp, så sök gärna tillsammans med en kompis!
Plats På distans
Kontaktperson

Miriam Márkus-Johansson
VD
miriam@miljobron.se
(0)31 202 789