Uppdrag

Avfall ifrån bygg- och rivningsarbeten

Verksamhet

Poseidon är helägt av Göteborg stad och ingår i Framtidskoncernen. Bolaget skapar hem åt var tionde göteborgare. Cirka 60 000 hyresgäster bor i Poseidons drygt 27 000 lägenheter, vilket gör Poseidon till Göteborgs och ett av Sveriges största bostadsbolag. Poseidons kärnverksamhet är att förvalta bostäder, men uppdraget innebär ett ansvar som sträcker sig långt utanför lägenhetsdörren. Poseidons uppdrag är att utveckla Göteborg genom att skapa levande och trygga stadsdelar. En grannlaga uppgift som man tar oss an genom att starta gårdsföreningar, bygga miljöhus, skapa trygghetsboenden, erbjuda sommarjobb och mycket annat.

Uppgift

Göteborg växer och det gör Poseidon också. Framtiden Byggutveckling ansvarar för nyproduktion av hyresrätter inom Framtidenkoncernen. Nyproducerade bostäder överlämnas sedan till Poseidon (eller annat förvaltande bolag) för uthyrning och förvaltning. När man adderar lägenheter till Poseidons redan befintliga hus är det Poseidon själva som bygger. i dessa arbeten anlitas många entreprenörer.

En viktig hållbarhetsaspekt vid om- och nybyggnation är det avfall som uppstår. Poseidon har hittills inte jobbat med uppföljning av avfallsmängder och möjlighet till att cirkulera det avfall som uppstår i byggprojekt. i de avtal som Upprättas mellan Poseidon och entreprenörer så står att entreprenörerna är skyldiga sortera bygg-och rivningsavfallet och att tillhandahålla avfallsstatistik om beställaren kräver det. Det är alltså fullt möjligt att börja följa upp detta för att kunna sätta upp relevanta miljömål och minska miljöpåverkan till följd av det avfall som uppkommer i samband med bygg- och rivningsprojekt. Men hur och var påbörjar man ett sådant arbete?

Uppdraget innebär att kartlägga vilka olika system som finns för att samla in data från entreprenörer, se över vilka relevanta nyckeltal som man bör ta hänsyn till samt hur andra liknande bolag/förvaltningar arbetar med frågan.

Uppdragsgivare Bostads AB Poseidon
Förkunskaper Vi söker dig som läser på högskola/universitet och har ett intresse för avfall. Det är meriterande om du har kunskap inom bygg- eller förvaltningsbranschen.
Omfattning Uppdraget omfattar ca 20/student timmar som fördelas fritt under ca en månads tid. uppdraget är lämpligt för 2-3 studenter.
Plats Göteborg
Kontaktperson

Helena Callstam, Verksamhetsutvecklare Miljöbron
0766-121750
helena@miljobrons.se