Examensarbete/uppsats

Avfallskartläggning

Företag

Tubus System tänjer på gränserna på vad som är möjligt för renovering av fastigheter och infrastruktur. Företaget arbetar med relining och ligger i framkant med att utveckla metoden för att kunna användas inom mängder med områden. Fram för allt används det i dag som alternativ till stambyten i befintliga fastigheter. Tubus System har renoverat över 70 000 lägenheter och hundratals kontors- och industrifastigheter. Projekten är varierande vissa innebär stora tekniska utmaningar medan tonvikten i andra projekt kan ligga på att vi utför arbetet mer tidseffektivt. De innehar tekniska certifiering och typgodkännande och metoden har liten påverkan på miljön.Förutom avloppsrör kan relining också användas inom infrastruktur för att renoverar rörbroar, trummor, tuber, kulvertar samt fett- och oljeavskiljare.

Tubus system har huvudkontor i Mölnlycke men har verksamhet i Sverige, Tyskland, Holland och Italien.

Uppgift

Tubus systems vill veta om deras produkt minskar mängden avfall som uppkommer i samband med stambyten. Att relina istället för att göra ett traditionellt stambyte innebär att istället för att byta ut alla avloppsrör i huset så bekläds de gamla rören med en ny yta av polyester som bygger ett nytt rör inuti det gamla röret. Alternativet är att ta bort gamla rör och ersätta dem med helt nya rör av PVC.

Uppgiften är därför att jämföra relining med traditionella stambyten genom att plocka fram siffror på avfallsmängder som uppkommer från de båda sätten att renovera avloppsrör. Skiljer sig mängden avfall beroende på om man relinar respektive gör ett traditionellt stambyte? Beroende på intresse och tid kan också andra delaspekter av jämförelsen att bli aktuella så som tid att genomföra, sociala aspekter och arbetssätt i själva bostaden.

Uppdragsgivare Tubus system international
Förkunskaper Du som söker läser troligen miljövetenskap alternativt ett ingenjörsprogram med inriktning mot samhällsbyggnad/bygg.
Omfattning Detta projekt passar som examensarbete/uppsats på kandidatnivå. Det kan anpassas till 1-3 studenter, söker ni flera tillsammans så ange detta i ansökan.
Plats Mölnlycke
Kontaktperson

Olivia Sandström
Affärsutvecklare hållbarhet
Mail: olivia@miljobron.se
Telefon: 0766 12 17 53