Uppdrag

Bli kemikaliecoach!

Verksamhet

Utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad ansvarar för de kommunala gymnasieskolorna, gymnasiesärskolorna och viss kommunal vuxenutbildning. Hela utbildningsförvaltningen ska på sikt miljödiplomeras har behov av att strukturera upp sin kemikaliehantering. Utbildningsförvaltningen består av 12 gymnasieskolor, 8 gymnasiesärskolor, Studium, Yrgo, Center för skolutveckling, Vägledningscentrum, Språkcentrum samt Utbildningskansliet. Totalt sett har utbildningsförvaltningens verksamheter cirka 2500 anställda. Merparten av dessa är lärare. Nu kan du vara med och forma de första stegen i en mer säker och effektiv kemikaliehantering för utbildningsförvaltningen – och skaffa dig värdefull erfarenhet på vägen!

Uppdrag

För dig som siktar på en framtid som miljökonsult eller som vill arbeta med kemikaliefrågor är detta ett perfekt första steg. Du kommer tillsammans med andra studenter att inventera och riskbedöma kemikalier som förekommer i ungas vardag. På många ställen i Göteborgs Stads utbildningsförvaltning används kemikalier – både i undervisning och i servicefunktioner. I det här uppdraget kommer du att kartlägga förekomsten och riskbedöma kemikalierna för en gymnasieskola. Till din hjälp har du kemikaliehanteringssystemet Chemsoft.

Uppdraget börjar med en utbildning där du introduceras till kemikaliehantering i mjukvaran Chemsoft. Chemsoft och liknande program är mycket vanligt förekommande inom professionellt miljöarbetet och en viktig erfarenhet inför ett kommande yrkesliv inom miljö/kvalitet.

Uppdragsgivare Göteborgs stad
Förkunskaper Vi söker 2-8 studenter som läser på universitet/högskola och är intresserade av hållbarhet och/eller kemi. Inom uppdraget får du möjlighet att lära dig mer om, och skaffa dig konkret erfarenhet av, kemikaliehantering.
Omfattning Uppdraget genomförs vid sidan av studierna och du som student förväntas lägga ca 20 timmar på uppgiften som fördelas fritt under ca en månad från det att uppdraget påbörjas. Uppdraget är utformat för 2-8 studenter som arbetar i par, så sök gärna tillsammans med en kompis! Om du anmäler dig ensam kommer Miljöbron att para ihop dig med en annan sökande.
Plats Göteborg
Kontaktperson

Martin Ahrin-Larsson
0766 12 17 52
martin@miljobron.se