Booster - Miljökommunikation för förändringsarbete inom vindkraft
Ideellt uppdrag

Booster – Miljökommunikation för förändringsarbete inom vindkraft

Verksamhet

På Rabbalshede Kraft är vi med och formar morgondagens energi. Vår drivkraft är att tillsammans med samarbetspartners och lokala aktörer utveckla och driva hållbara energilösningar.

Genom långsiktigt ägande producerar vi el som kan levereras när det behövs, där det behövs. På en marknad där vi konkurrerar med globala aktörer erbjuder vi en unik flexibilitet och lokal förståelse – hela vägen från projektering, byggnation
och drift, till förvaltningstjänster

Uppgift

Samhällets behov av förnyelsebara energikällor ökar idag samtidigt som utbredningen av dessa förnyelsebara energikällor kan leda till olika sorters intressekonflikter. Inom ramen för detta uppdrag får du möjlighet att undersöka vilka kommunikationsgap som uppstår när exempelvis vindkraft byggs ut. Du får även möjlighet att undersöka hur dessa kommunikationsgap skulle kunna bryggas. Här blir det därför viktigt att du som student kan beskriva vilka hinder och möjligheter som finns för beteendeförändringar inom dessa sammanhang. Vidare får du även möjlighet att analysera behov av och föreslå strategier för miljökommunikation.

Framförallt är det viktigt att se över hur exempelvis diskussioner i samråd kan bli mer sakliga och hur man når fram med information till mottagarna för att undvika kommunikationsgap som exempelvis kognitiv dissonans med mera.

Typiska målgrupper att se på inom ramen för uppdraget är exempelvis:

– Markägare

– Privatpersoner (utsikten blir förstörd)

– Kommunpolitiker

Uppdragsgivare Rabbalshede Kraft AB
Förkunskaper Lämpligt för dig som läser något kopplat till kommunikation eller beeteendevetenskap.
Omfattning Det är ett ideellt uppdrag utanför dina studier och du förväntas lägga ca 20 timmar på uppdraget. Projektet kan göras i grupp, så sök gärna tillsammans med en vän!
Plats Distans
Kontaktperson

David Sjöqvist
david@miljobron.se