Uppdrag

Från soprum till finrum

Företag

Poseidon skapar hem åt var tionde göteborgare. Cirka 60 000 hyresgäster bor i våra drygt 27 000 lägenheter. Det gör oss till Göteborgs och ett av Sveriges största bostadsbolag. Poseidon ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen

Att förvalta bostäder är vår kärnverksamhet, men vi tar dessutom ett ansvar som går långt utanför lägenhetsdörren. Vårt uppdrag är att utveckla Göteborg genom att skapa levande och trygga stadsdelar. En grannlaga uppgift som vi tar oss an genom att starta gårdsföreningar, bygga miljöhus, skapa trygghetsboenden, erbjuda sommarjobb och mycket annat.

Uppgift

På Poseidon har vi många fina miljörum som vi byggt efter ett särskilt koncept som vi tagit fram för nybyggnation, men vi har också en hel del ”vanliga” soprum som inte håller samma standard som de nyare miljörummen. Med det här projektet vill vi ta fram ett koncept för renovering och upprustning av de ”vanliga” soprummen för att höja standarden även i dessa. Vår tanke är att ett sådant koncept skulle kunna innehålla 3 olika nivåer och ska underlätta för initiativ till och beställning av upprustning/renovering. Målet med projektet är att jämna ut standarden i alla våra avfallsutrymmen och att även de vanliga soprummen ska få ett ansiktslyft och bli fina miljörum.

Uppdragsgivare Poseidon
Förkunskaper Intresse för avfall och återvinning. Kunskaper inom byggnation och design är ett plus.
Omfattning Uppdraget genomförs utöver studierna och är utformat för 2-3 studenter. Ni som studenter lägger 20-40 timmar på uppgiften som fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas. Du kan antingen ansöka själv och bli ihop-parad med en annan student eller söka tillsammans med en studiekompis.
Plats Göteborg
Kontaktperson

Maria Rydberg
Affärsutvecklare hållbarhet
Mail: maria@miljobron.se
Telefon: 0766 12 17 51