Uppdrag

Genomför miljöutredning

Verksamhet

Wistrand Advokatbyrå är en av Sveriges främsta affärsjuridiska fullservicebyråer. Wistrand biträder klienter i allt från större transaktioner och komplexa tvister till löpande rådgivning i deras dagliga verksamhet.

Wistrands klienter är verksamma inom alla typer av branscher och bland dessa återfinns ledande svenska och internationella företag, kommuner och offentlig verksamhet, banker och konsultföretag, startups och börsbolag. Utifrån kontor i Stockholm och Göteborg bistår Wistrand klienter över hela landet och utomlands. För att möta klienters globala behov arbetar de även i nära samarbete med andra välkända advokatbyråer i Norden och globalt.

Uppgift

Vill du i framtiden arbeta som hållbarhetskonsult eller med hållbarhet i företag och organisationer? Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB är en del av Wistrand Advokatbyrå, en av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer. De vill certifiera sitt Göteborgskontor i enlighet med Svensk Miljöbas Miljödiplom. Eftersom Wistrand Advokatbyrå är en kontorsverksamhet är deras direkta miljöpåverkan liten i omfattning. Det gör att detta projekt fungerar perfekt för studenter som har begränsade erfarenheter, men intresse inom, miljöledning. Projektet innefattar:

  • Intressentkartläggning och analys
  • Lista över relger och lagar som påverkan verksamheten
  • Miljöutredning av Wistrand Advokatbyrå KB ur ett livscykelperspektiv
  • Genomlysning och uppdatering, om nödvändigt, av Wistrands miljöpolicy
  • Genomlysning och uppdatering, om nödvändigt, av Wistrands miljömål och handlingsplaner
  • Analys av miljömässiga risker och möjligheter kopplade till miljöledningen
  • Framtagande av en eller flera rutiner (frivilligt)

Lägg grunden till din hållbarhetskarriär genom att göra ditt första egna miljöledningsprojekt!

Uppdragsgivare Wistrand Advokatbyrå
Förkunskaper Vi söker studenter vid universitet/högskola med intresse för hållbarhet och erfarenhet, i någon form, av miljöledningssystem (t.ex. genom universitetskurs).
Omfattning Uppdraget är anpassat för 1-3 studenter, så sök gärna tillsammans med en kompis! Uppdraget genomförs utöver studierna och du som student förväntas lägga 20 timmar på uppgiften som fördelas fritt under ca en månad från det att uppdraget påbörjas.
Plats Göteborg
Kontaktperson

Martin Ahrin-Larsson
Regionansvarig Göteborg
martin@miljobron.se
0766 12 17 52