Examensarbete/uppsats

Hållbara konsumenter och hållbar konsumtion

Verksamhet

Kungsbacka kommun är den nordligaste kommunen i Hallands län och ingår i Storgöteborg. Centralort är Kungsbacka. Kommunen delas in i 10 kommundelar med 23 tätorter och präglas av starkt småföretagande, turism och närheten till havet. Med både Göteborg och Halmstad på enkelt pendlingsavstånd är Kungsbacka en attraktiv och snabbt växande kommun.

Frågeställning

Konsumtionen står för två tredjedelar av Sveriges koldioxidutstläpp. Vilka konsumentgrupper är avgörande för hur (hållbara) konsumtionsmönster ser ut om 15 år? Hur agerar konsumenter i relation till hållbarhet? Vad påverkar deras val? Vilka grupper spelar en särskilt stor roll för att inspirera och förflytta privatkonsumtion i en hållbar riktning?

I det här högaktuella och spännande examensarbetet har du chansen att fördjupa din förståelse för hållbarhet, konsumtion och hållbar tillväxt.

Den offentliga sektorn i Sverige, däribland kommuner, kan spela en viktig roll i att underlätta omställningen till en hållbar konsumtion. Nyligen gjordes en studie vid Science Park Borås (länk) där ett antal speciellt viktiga konsumentgrupper identifierades. Kungsbacka kommun vill underlätta för sina invånare att röra sig mot hållbar konsumtion, och i det arbetet är det intressant att veta vilka grupper som har den största möjligheten att faktiskt förändra kommunens samlade planetära och sociala fotavtryck. Helt enkelt: vilka grupper är viktigast att arbeta med för att göra Kungsbackabornas konsumtion mer hållbar?

Är det höginkomsttagande teknikoptimister, unga aktivister med inflytande eller den hälsomedvetna familjen? Vad styr deras val och vilken roll kan Kungsbacka kommun spela i deras prioriteringar som konsumenter? Hur kan kommunen underlätta hållbar konsumtion, idag och i framtiden?

Frågeställningen kan anpassas, men huvudsyftet är att försöka återskapa studien av Science Park Borås i Kungsbackas kontext.

Arbetet kan skrivas på svenska eller engelska.

Uppdragsgivare Kungsbacka kommun
Förkunskaper Vi söker dig som skriver examensarbete på avancerad nivå (30 hp) med inriktning mot marknadsföring, konsumtion eller företagsekonomi.
Omfattning Arbetet lämpar sig för avancerad nivå (30 hp).
Plats Kungsbacka
Kontaktperson

Helena Callstam
0766 12 17 50
helena@miljobron.se