Praktikplats

Verksamhet

Lokalförvaltningen är en av Göteborgs Stads fastighetsorganisationer och en av Sveriges största offentliga fastighetsförvaltare med lokalytor på över två miljoner kvadratmeter. Lokalförvaltningens uppdrag är att bygga, anpassa och förvalta bland annat skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service. Arbetet sker i nära samarbete med kunderna.

Uppgift

Lokalförvaltningen är en spännande organisation som har höga ambitioner inom miljö och hållbar utveckling. Förutom att du som praktikant kommer få en större egen uppgift att sätta tänderna i kommer du också att få vara med i det dagliga arbetet på enheten för Teknisk Kvalitet och Miljö. Enhetens uppdrag är bland annat att kravställa, utveckla och följa upp miljökrav i byggprojekt och i det befintliga fastighetsbeståndet vilket t.ex. innefattar avfalls- och återbrukshantering, material- och produktkrav för en giftfri miljö och lokalförvaltningens omställning till fossilfritt och klimatneutralt.

Den egna uppgiften består i att kartlägga uppkomst och hantering av farligt avfall som uppkommer inom Lokalförvaltningens verksamhet, för att sedan ta fram ett förslag på hur vi kan förbättra hanteringen för att leva upp till gällande miljö- och arbetsmiljökrav. Du ska även ta fram en kostnadsuppskattning kopplad till förbättringsåtgärderna, samt en metod för årlig uppföljning av det farliga avfallet med avseende på uppkomst och hantering. Resultatet av ditt arbete sammanställer du sedan i en rapport.

I denna spännande praktik får du möjligheten att applicera dina kunskaper i ett praktiskt och givande hållbarhetsarbete i ett nätverk av olika nyckelpersoner, såsom medarbetare, tillsynsmyndigheter och avfallsentreprenörer.

Resultatet av ditt arbete kommer att lägga en fantastisk grund för- och bidra till att ”avgifta kretsloppet” och det kommer att leda till implementering av nya avfallsrutiner och förbättringsarbete hos Lokalförvaltningen.

Uppdragsgivare Lokalförvaltningen
Förkunskaper Praktikplatsen är lämplig för dig som läser naturvetenskapligt- eller samhällsvetenskapligt miljövetarprogram eller motsvarande. Ett intresse för avfalls-, miljörätts- och arbetsmiljöfrågor är bra att ha.
Omfattning Heltid enligt de arbetstider som gäller på arbetsplatsen. Omfattning i veckor kan diskuteras men minst halvterminspraktik.
Plats Göteborg
Kontaktperson

Martina Slättberg
Affärsutvecklare | Hållbarhet
martina@miljobron.se
+46703703010