Uppdrag

Hur använder Göteborgarna elsparkcyklar?

Verksamhet

Trafikkontorets uppdrag är att erbjuda kunder en hållbar rörlighet och en stad där de vill verka, vistas och mötas i. Det görs i dialog och samverkan för en god leverans av en grön och nära storstad.

Trafikkontorets verksamhet sträcker sig hela vägen från strategisk planering till praktiskt genomförande. Ungefär 420 personer är anställda på kontoret, som är indelat i tolv avdelningar.

Uppgift

På enheten Mobilitet arbetar man med att skapa förutsättningar, inspirera samt utveckla incitament och tjänster för en hållbar mobilitet i staden. Dessutom styr och stödjer enheten Trafikkontorets övriga verksamheter med kunskaper inom området mobilitet.

De senaste åren har elsparkcyklar blivit ett vanligt transportmedel i staden och ett viktigt inslag i mobilitetslösningar. Enheten för Mobilitet har i uppdrag att reglera denna mobilitetslösning. Det har man gjort genom att ta fram en överenskommelse mellan staden och de företag som erbjuder tjänsten att låna/hyra elsparkcyklar.

Trots det stora genomslaget av elsparkcyklar som transportmedel har man begränsad kännedom om användarna och vilka resor som egentlige ersätts av detta transportmedel.

Trafikkontoret vill under våren genomföra en användarstudie där man går ut och gör snabba intervjuer med användarna av elcyklar. Uppdraget innebär att genomföra denna studie samt att analysera dess resultat. Tillsammans med Trafikkontoret tas frågeunderlag fram och ni som studenter genomför själva studien och analysen av den. Analysen presenteras i en skriftlig rapport (ca två sidor) och en muntlig presentation på Trafikkontoret.

Uppdragsgivare Trafikkontoret, Göteborgs stad
Förkunskaper Vi söker 2-3- studenter som läser på högskola/universitet. Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper men du bör vara bekväm med att prata och göra snabba intervjuer med människor.
Omfattning Uppdraget omfattar ca 20 h/person och genomförs vid sidan av studierna och fördelas fritt under ca en månads tid. Uppdraget bör genomföras under sommar/höst 2020.
Plats Göteborg
Kontaktperson

Helena Callstam
0766- 12 17 50
helena@miljobron.se