Praktikplats, Uppdrag

Projektet ”Analys av Miljöbrons studentprojekt – utveckling av miljö- och hållbarhetsarbete” syftar till att sammanställa och analysera (ca 500) projekt som Miljöbron tillsammans med studenter och företag drivit för att kunna extrahera fakta, trender och resultat. Detta är ett arbete som finansieras av Naturvårdsverket.

Analyserna kommer att utgöra grunden i en publikation som kommer att kommuniceras och delas brett med många samhällsaktörer såsom lärosäten, näringslivsnätverk, miljöorganisationer, miljömyndigheter för att ge en överblick över vilken vikt dessa projekt har haft från ett miljöperspektiv. Några av frågeställningarna som uppgiften kommer belysa är:

1) vilka miljömål har främst belysts i projekten och hur har dessa skiftat fokus över tid.

2) storleken på de medverkande företagen

3) hur ser könsfördelningen ut för studenter som medverkar i projekten

4) går det att se förflyttningar /trender inom miljö- och hållbarhetsområdet genom analysen

Uppdragsgivare Miljöbron
Förkunskaper Gärna kandidatutbildning inom miljövetenskap eller liknande. Bra med kunskap om de nationella miljömålen och de globala målen. Uppdraget kräver analytisk förmåga och förmåga att ta fram statististikskt underlag (grafer, tabeller). Fördel även med förmåga att beskriva resultaten skriftligen.
Omfattning Praktik på heltid - gärna under sommaren 2020.
Plats Göteborg (hos Miljöbron)
Kontaktperson

Miriam Markus-Johansson
miriam@miljobron.se
Mobil: +46 (0)766-121760