Uppdrag

Hur vill vi uppleva hållbarhet?

Verksamhet

Ekocentrum är ett kunskapsforum och en inspirationskälla i miljö- och hållbarhetsarbetet. De visar på vägar mot en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Ekocentrum förvaltar och utvecklar Sveriges största permanenta miljöutställning. Där visas produkter, system, teknik och idéer för en hållbar livsstil. Miljöutbildningar i form av vandrande föreläsningar i utställningen vänder sig till såväl företag, förvaltningar och studerande som allmänheten.

Uppdrag

Om du skulle få skapa en plats för att berätta om visionerna och möjligheterna som är hållbar utveckling, vad skulle du göra då? Hur används en lokal för att skapa bästa möjliga interaktion med besökaren? Står den i sig själv, eller kompletteras den av andra upplevelser, fysiska och digitala? Nu bjuder Ekocentrum in till ett unikt tillfälle att som student få forma framtidens interaktion i Sveriges största permanenta utställning om hållbar utveckling. Det här uppdraget är ett inspel på ett tidigt stadium i att utveckla Ekocentrums nya utställning. Vi söker en grupp studenter som vill ta fram koncept till den nya utställningen. Arbetet kommer att inledas med en workshop tillsammans med Ekocentrum. Därefter får ni arbeta med ert koncept under ett par veckor. Ni samlas för en andra workshop efter vilken ni sammanställer era resultat och lämnar över till Ekocentrum.

Tycker du att hållbarhet kan kommuniceras bättre? Sök då det här uppdraget och testa dina tankar i ett verkligt fall.

Uppdragsgivare Ekocentrum
Förkunskaper För att göra uppdrag för Miljöbron behöver du läsa vid, eller nyss ha avslutat, en utbildning på universitet eller högskola. Utöver det ställer vi inga krav på detta uppdrag, utan många och gärna oväntade perspektiv välkomnas!
Omfattning Uppdraget genomförs utöver studierna och du som student förväntas lägga ungefär 20 timmar på uppgiften som fördelas fritt under perioden som uppdraget pågår. Uppdraget är utformat för en grupp studenter, så sök gärna tillsammans med en eller ett par kompisar.
Plats Göteborg