Praktikplats

Implementering av Agenda 2030 i kommunal styrning

Verksamhet

Ale kommun ligger strax norr om Göteborg och har 28 000 invånare. Vi är 2 000 personer som jobbar med att göra det lätt för Aleborna att leva. Att pendlingen är enkel med direkttåg från både Trollhättan och Göteborg gör bara saken bättre. Vi som jobbar i Ale kommun ska ge Aleborna inspiration att följa sina drömmar. Då krävs riktigt bra medarbetare. Vill du bli en av oss?

Utvecklingsavdelningen på Ale Kommun är en driven enhet med hållbarhetsproffs som arbetar med många nya och intressanta metoder för att utveckla Ale Kommun. Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är grundpelare i hela kommunens verksamhet.

Uppdrag

FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, ska implementeras i Sverige. Kommuner har en viktig roll i att driva det arbetet. En effektiv offentlig styrning i enlighet med Agenda 2030 är då avgörande. Men hur ska det gå till?

För dig som är intresserad av hur offentliga organisationer kan styras i samhällets omställning för hållbar utveckling, är det här en perfekt praktikplats. Din huvuduppgift under praktiken kommer att vara att utreda hur Ale kommun kan styra och följa upp sitt arbete gentemot Agenda 2030. Flera utmaningar finns. Hur ska kommunen kunna kombinera effektiv styrning med effektivt arbete - alltså att följa upp utan att uppföljning "äter upp" all arbetstid. Vilka mål berör vilka delar av kommunen? Hur ser ansvarsfördelningen ut och hur dockar Agenda 2030 an befintliga ledningssystem i kommunen?

Frågeställningen är bred och kan anpassas, i dialog med uppdragsgivaren, efter ditt önskemål och intresse. Missa inte den här chansen att få arbeta med offentlig styrning och hållbar utveckling i kombination, i ett innovativt projekt på en driven utvecklingsavdelning.

Uppdragsgivare Ale Kommun
Förkunskaper Vi söker dig som ska läsa en praktikkurs på universitet/högskola och är intresserad av hållbarhetsfrågor och organisationsutveckling. Praktikplatsen lämpar sig t.ex., men inte uteslutande, för studenter inom offentlig förvaltning, företagsekonomi, ledning/styrning och organisationsutveckling.
Omfattning Heltid, minst 15 hp (ca 8-10 veckor) men gärna 30 hp (20 veckor).
Plats Ale
Kontaktperson

Martin Ahrin-Larsson
Regionansvarig Göteborg
martin@miljobron.se
0766 12 17 52