Praktikplats

Innovativ och inkluderande kommunikation

Verksamhet

Innovatum är en Science Park där vi jobbar med att bredda och stärka näringslivet i Västsverige, och väcker ungas nyfikenhet för teknik och kreativ industri. Vi är en plats för människor med smarta idéer, där innovation och hållbara lösningar alltid är i fokus.

Hos oss på Innovatum kan du få tillgång till en plattform för regionala, nationella och internationella utvecklingsprojekt. I byggnad 73 ryms vår projektarena och start up-miljö. Här erbjuder vi professionellt stöd i utvecklingsprojekt, en enorm hall med produktionsutrustning och en kreativ och tillåtande miljö för nystartade företag.

https://www.innovatum.se/nyheter/fyllda-av-energi-gar-vi-in-i-2020/

Uppgift

Du kommer vara del av projektarenans kommunikationsteam som arbetar övergripande för hela organisationen och dess projekt. Riktningen på din praktik är mot grafisk formgivning där du är med och tar fram samt utföra material för intern och extern kommunikation. I praktiken ingår att delta i projektarenans utvecklande arbete för att exempelvis förbättra dess kommunikation och arbete med att vara en socialt hållbar samhällsaktör och arbetsgivare i form av ett antidiskriminerande och normkritiskt förhållningssätt. All verksamhet ska baseras på gällande strategier, målsättningar, verksamhetsplaner och andra riktlinjer och ska utföras utifrån gällande kärnvärden för Innovatum AB samt följa de arbetsprocesser som finns definierade.

Relationer

Du som gör praktik ska bidra till att vårda och utveckla relationerna med de av Innovatum Science Parks uppdragsgivare, intressenter och kunder. Internt är det av stor betydelse att övriga delar i koncernen involveras så tidigt som möjligt när möjligheter till samverkan/samutveckling uppdagas. Detta gäller framförallt kopplingen till andra fokusområden på projektarenan samt till Innovatum Startup, men kan även beröra verksamheten inom Innovatum Science Center.

Ansvarsområden

Under praktiken följer du handledaren och dennes arbetsuppgifter och är med att stötta upp så att projekt och andra initiativ uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av bland annat kommunikationsplattform, grafisk profil samt andra styrdokument. Stödja projektkoordinator, projektledare och projektadministratörer i arbetsuppgifter enligt följande:

Planera och utföra kommunikationsinsatser
Utveckla och skapa grafiskt material
Stöttning av projektgrupper
Genomföra event, seminarier, aktiviteter och workshops
Kommunikation av insatser som genomförs av projektgrupper
Utvärdera kommunikationsmaterial och hur mottagarna uppfattar dem.
Informera om och marknadsföra verksamheten och enskilda projekt

Uppdragsgivare Innovatum AB
Förkunskaper Praktikplatsen är lämplig för dig som läser kommunikation, webbredaktör, webbutvecklare eller hållbar utveckling med intresse för kommunikation.
Omfattning Heltid enligt de arbetstider som gäller på arbetsplatsen i kombination med praktikkursen upplägg. Omfattning i veckor kan diskuteras men helst heltermin/minst halvterminspraktik.
Plats Trollhättan
Kontaktperson

David Sjöqvist
Affärsutvecklare hållbarhet
Mail: david@miljobron.se
Telefon: 0766-121754