Examensarbete/uppsats

Innovativa och hållbara affärsområden som generar en pulserande stadskärna året om

Verksamhet

Högskolan Väst, Trollhättans stad, Almi och Miljöbron driver sedan i höstas ett samverkansprojekt kring centrumutveckling utifrån tre fokusområden: e-handel, hållbarhet och entreprenörskap. Vi vill skapa förutsättningar för att stärkta relationer och att inspirera och möjliggöra nya idéer, lösningar och karriärmöjligheter samt allt annat som karaktäriserar en levande och inkluderande stad.

Uppgift

Vid mötet med Trollhättans centrumföretagare uttrycktes oro över det faktum att Trollhättans centrum upplevs som levande enbart vid vissa specifika tidpunkter; mer specifikt under vissa perioder på sommaren, samt i mer generell mening under vardagar. Man slöt sig till att det behövs innovativa strategier för att väcka liv i Trollhättans stadskärna även vid andra tidpunkter och perioder. Vilka innovationer och strategier skulle detta kunna tänkas vara? Hur stimulerar man handel och aktiviteter även under lågsäsong? Detta case innehar ett brett fokus på entreprenörskap och innovation inom stadskärnan och syftar till att utveckla kreativa affärslösningar, marknadsföringsidéer, förslag på evenemang, med mera. Det är därmed relativt brett i termer av innehåll. I ett tvärvetenskapligt perspektiv kan man fundera på vilka nödvändiga samhällstjänster, handel och medborgares behov som går att korsbefrukta för skapa livskraftiga och hållbara affärsområden.

Uppdragsgivare AIL Create (Trollhättans Stad)
Förkunskaper Med sitt tydliga fokus på entreprenörskap i huvudsak riktat mot studenter inom företagsekonomi. I ett tvärvetenskapligt perspektiv kan dock andra utbildningsområden integreras genom att fundera på vilka nödvändiga samhällstjänster, handel och medborgares behov som går att korsbefrukta. Då skulle vård, skola och omsorg gå att integrera. Om man fokuserar på innovativa IT-, applikations- eller augmented reality skulle det även kunna anpassas till studenter inom systemutveckling och IT. Ett fokus på arkitektoniska, geografiska eller stadsplaneringsrelaterade innovationer syftandes till centrumutveckling skulle även kunna göra caset relevant för lantmäteri- och lanmäteriingenjörsstudenter.
Omfattning Examensarbetet kan anpassas till kandidat- eller mastersnivå.
2-4 studenter
Plats Trollhättan
Kontaktperson

David Sjöqvist
Affärsutvecklare hållbarhet
Mail: david@miljobron.se
Telefon: 0766-121754