Uppdrag

Inventering av rödlistade arter

Verksamhet

Göteborgs Kyrkogårdsförvaltning utvecklar och förvaltar kyrkogårdar och begravningsplatser runt om i Göteborg. Med sina 36 kyrkogårdar, cirka 115 000 gravar och runt 170 anställda är Göteborgs kyrkogårdsförvaltning en av landets största. Platserna spelar ofta en viktig roll i stadsrummet, lokalsamhället och människors liv - så med kyrkogårdsförvaltningen kan du testa på och lära dig mer om både sociala och ekologiska aspekter av hållbarhet.

Uppgift

Är du biolog eller ekolog och vill bidra till ökad kunskap om den biologiska mångfalden i Göteborg? I Göteborg finns över trettio kyrkogårdar och begravningsplatser, alla med olika omgivningar och naturtyper. Men detaljkunskapen om växtlivet på de ibland månghundraåriga platserna är begränsad. I det här uppdraget får du öka den kunskapen.

Din uppgift är att inventera rödlistade arter på någon eller några kyrkogårdar och begravningsplatser runt om i Göteborg. Ditt arbete är fritt efter egna metoder som vi tror att du har med dig från din utbildning eller andra, liknande, erfarenheter. I uppdraget ingår också att reflektera kring kyrkogårdarnas relation till den biologiska mångfalden i omgivningen: hur samspelar artrikedomen på kyrkogården med den omkringliggande naturen/staden?

För dig som vill arbeta med bevarande, ekologi och biologisk mångfald är detta en utmärkt merit att ha på CV:t. Du får dessutom bidra till en större kunskap om den biologiska mångfald vi har i Göteborg.

Uppdragsgivare Göteborgs kyrkogårdsförvaltning
Förkunskaper Vi söker 1-3 studenter som läser på universitet/högskola med inriktning mot biologi, naturvård, ekologi eller miljövetenskap. Intresse för rödlistade arter och artinventering är viktigt för uppdraget.
Omfattning Uppdraget genomförs vid sidan av studierna och du som student förväntas lägga ca 20 timmar på uppgiften som fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas. Uppdraget kan med fördel göras i grupp, så sök gärna tillsammans med en kompis!
Plats Göteborg
Kontaktperson

Martina Slättberg
martina@miljobron.se