Praktikplats

Klimatberäkningar från måltider

Verksamhet

Comfort Hotel tillhör hotellkedjan Nordic Choice Hotels, som ägs av norrmannen Petter Stordalen. Hotellet är beläget vid Stenpiren mitt i centrala Göteborg. Hotellet har 290 hotellrum, konferenanläggning, bar och restaurang.

Uppgift

Tidigare i år utsågs hotellet till Nordic Choice Hotels  mest hållbara hotell. Man har jobbet mycket med energifrågan och plastbantat i hela verksamheten. Nästa steg i Comfort Hotels miljöarbete är att under hösten påbörja arbetet med att beräkna klimatpåverkan (Co2) på sina menyer. Det ska var lätt för gästerna att få en uppfattning av hur de olika måltidsalternativen påverkar och därmed underlätta och uppmuntra till att göra mer hållbara val.

Praktiken innebär att hjälpa Comfort Hotel att påbörja och komma igång med denna process genom att undersöka vilka system som skulle kunna vara möjliga för att göra klimatberäkningarna samt att påbörja själva beräkningarna. Praktiken kan också omfatta en omvärldsanalys av hur andra inom hotell- och restaurangbranschen jobbar med klimatberäkningar.

Uppdragsgivare Comfort Hotel
Förkunskaper Praktiken innebär att hjälpa Comfort att undersöka vilka system som skulle kunna vara möjliga för att göra klimatberäkningarna samt att påbörja själva beräkningarna.
Du bör vara driven, självgående och initiativtagande. Du kommer att driva projektet mycket på egen hand men givetvis i samarbete med hotell- och kökschef.
Omfattning Praktiken lämpar sig för en period på ca 8 veckor.
Plats Göteborg
Kontaktperson

Helena Callstam
Verksamhetsutvecklare HR
helena@miljobron.se
0766-121750