Uppdrag

Klimatpositiv logistik

Verksamhet

Det nystartade serviceföretaget ADayservice vill förändra sättet inredning levereras och monteras. Det ska vara enkelt, på kundens villkor och framförallt: klimatpostivt. Här kommer du in i bilden.

Uppgift

ADayservice vill göra hela sin verksamhet klimatpositiv. Alla deras leveranser görs med elfordon, men det räcker inte för att företaget ska nå sin mission: att vara klimatpositiva. Företagets plan är att först uppskatta sina utsläpp och i nästa steg klimatkompensera för de utsläpp som inte kan undvikas. I det här uppdraget får du hjälpa ADayservice med det första steget i sitt arbete.

För dig som vill testa att använda ett professionellt verktyg för klimatmanagement är det här uppdraget perfekt. Du kommer att få arbeta med GHG protocol, som är en global standard för kvantifiering av klimatutsläpp. Uppdraget, på totalt 20 timmar, innefattar en inläsningsdel där du bekantar dig med standarden. Därefter kommer du att använda standarden och medföljande verktyg på ADayservice. Målet med uppdraget är att ADayservice ska få en helhetsbild av de faktiska utsläppsmängderna i hela verksamheten (scope 2).

Uppdragsgivare ADayservice
Förkunskaper Vi söker dig som läser på universitet/högskola och är intresserad av hållbarhetsfrågor. Tidigare erfarenhet av t.ex. GHG Protocol, miljöledningssystem, LCA/LCC eller andra systematiserade arbetssätt kommer att vara en tillgång i uppdraget.
Omfattning Uppdraget genomförs utöver studierna och du som student förväntas lägga 20 timmar på uppgiften som fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas. Sök gärna tillsammans med en kompis!
Plats Göteborg
Kontaktperson

Martin Ahrin-Larsson
Regionansvarig Göteborg
martin@miljobron.se
0766-121752