Examensarbete/uppsats

Koldioxidutsläpp från inköp

Verksamhet

Utvecklingsavdelningen på Ale Kommun är en driven enhet med hållbarhetsproffs som arbetar med många nya och intressanta metoder för att utveckla Ale Kommun. Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är grundpelare i hela kommunens verksamhet.

Uppgift

I det här examensarbetet/uppsatsen har du chansen att utveckla dina färdigheter inom det snabbt växande området redovisning av klimatutsläpp. Allt från privatpersoner till stora organisationer, som en kommun, har behov av att förstå kopplingen mellan klimatförändrande utsläpp och konsumtion, om samhället ska kunna möta de globala hållbarhetsmålen. Med bakgrund av detta vill Ale Kommun koppla sin ekonomiska redovisning till sin redovisning av koldioxidutsläpp. En vanlig metod för detta är att ta fram schablonvärden (s.k. koldioxidintensitet) för olika kontoslag i den ekonomiska redovisningen. Trots att modellen har uppenbara tillkortakommanden i att kartlägga de exakta utsläppen som kommunen bidrar till genom sina inköp, är det ett effektivt och lättarbetat sätt att jämföra koldioxidutsläpp mellan olika år.

Din uppgift är att ta fram ett antal av dessa schablonvärden samt, beroende på akademisk frågeställning, beräkna eller göra analyser som utgångspunkt i dessa.

Uppdragsgivare Ale Kommun
Förkunskaper Examensarbtet/uppsatsen riktar sig till dig som läser vid universitet/högskola. Din utbildningsbakgrund kan variera, men vana av att arbeta med siffror är ett krav.
Omfattning Examensarbetet/uppsatsen kan anpassas till 15-30 hp på antingen kandidat eller masternivå.
Plats Ale
Kontaktperson

Martin Ahrin-Larsson
Regionansvarig Göteborg
martin@miljobron.se
0766 12 17 52