Examensarbete/uppsats

Konceptutveckling av samlastningslösning

Verksamhet

Älvstranden Utveckling AB är ett helägt kommunalt bolag som tillsammans med andra ska forma Göteborg till en hållbar, attraktiv och dynamisk stad – öppen för världen. Bolaget arbetar långsiktigt enligt Vision Älvstadens strategier med att möta vattnet, hela staden och stärka den regionala kärnan där man ska medverka till att området runt Göta älv fylls med boende, kontor, handel, mötesplatser och allt annat som karaktäriserar en levande och inkluderande stad.

Älvstranden Utveckling AB följer den av kommunfullmäktige antagna visionen och strategierna för Älvstaden. I förverkligandet av visionen är de en viktig aktör och verkar för en tillfredsställande stadsmiljö ur ett hållbart perspektiv. Utöver ekonomiska värden och en ekonomisk bärkraft arbetar de med att skapa och bevara sociala och ekologiska värden samt att utveckla bolagets kompetens och metoder kring dem. För att bidra till helhetssyn, god samverkan och ett effektivt samarbete arbetar bolaget med stadens planerande nämnder och olika externa intressenter i syfte att skapa en hållbar stadsutveckling.

Uppgift

Lindholmsleveransen har förbättrat miljön på Lindholmen sedan 2008. När Lindholmsleveransen infördes 2008 var den enkla idén att samma elektriska minilastbil skulle ta med sig gods in i området och avfall när den lämnade. Istället för en lastbil för varje godstransport samordnades alla leveranser och skickades med elfordon på tider då det var mindre trafik. På det viset minskade antalet tunga fordonsrörelser på Campus Lindholmen från 85 till 10 per vecka, vilket minskade körningarna i området med 248 mil. Nu ska systemet utvecklas och expandera och nya tjänster ska kopplas på. Hur kan man utveckla Lindholmsleveransen för bästa möjliga affärs och hållbarhetsnytta. Vilka tjänster kan kopplas på och hur kan affärsmodellen utvecklas? Hur har liknande lösningar fungerat och vilka framgångsfaktorer kan hittas?

Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

Uppdragsgivare Älvstranden utveckling
Förkunskaper Examensarbetet är lämpligt för dig som läser ekonomi och/eller affärsutveckling.
Omfattning Examensarbetet kan skrivas på både kandidat- och masternivå.
Plats Göteborg
Kontaktperson

Maria Rydberg
Verksamhetsledare
Mail: maria@miljobron.se
Telefon: 0766 12 17 51