Praktikplats

Praktik under hösten 2020 där uppgifterna bland annat består av:

1) Medverka i att planera och genomföra studentprojekt såsom affärscase inom diverse kursprojekt på Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och Högskolan väst.

2) Medverka i de delregionala projekten i Fyrbodal och Sjuhärad

3) Bidra till planering och genomförande av montring på ett hållbarhetsevent i november

4) Bidra till ett projekt som kommer utmynna i en publikation om hur Miljöbrons verksamhet har bidragit till att nå de nationella miljömålen.

Uppdragsgivare Miljöbron
Förkunskaper Vi söker dig som läser en kandidat- eller masterutbildning inom diverse studieområden såsom t.ex. miljövetenskap, globala studier, digitalisering, ekosystem men gärna även produktutveckling, energistudier. Vi välkomnar studenter från HV, HB, Chalmers, Göteborgs universitet.
Omfattning Praktik på hel- eller deltid under perioden sep-dec 2020 för upp till fyra praktikanter.
Plats Sven Hultins plats 5, Göteborg
Kontaktperson

Helena Callstam

helena@miljobron.se