Examensarbete/uppsats, Uppdrag

Marknadsanalys - Vegan sea food

Verksamhet

Blå hållbara näringar kan lösa många av våra stora samhällsutmaningar. Havet som resurs kan kopplas till lösningar inom energi, livsmedel, material och hälsa. I den nationella maritima strategin konstateras att ”Det är angeläget att utveckla innovationsmiljöer och särskilt viktigt är det att stimulera miljöer där små och medelstora företag kan samverka med större förtag, forskningsinstitut och andra aktörer.” Innovatum som Science Park kan göra skillnad när Innovationer utvecklas i möten mellan olika kunskaper och kompetenser. Nedan följer två projekt kopplade Innovatums projekt inom blåa hållbara näringar som bland annat stöttar upp forskningscentret Kristineberg och Sotenäs Symbioscentrum.

  • Förstudie för innovationsplattformen för marina livsmedel och marin bioteknik. Mål ligger helt i linje med ambitionen att nyttja närheten till vatten – både sött och salt och främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag inom de blå näringarna. Projektet kommer skapa förutsättningar och stödja satsningar på nya innovationer med koppling till havet, där många av de ”nya näringarna” initieras.

Uppgift

Hur svårt kan det vara att få upp ögonen för vegansk sjömat? Alger och tång kanske inte låter så läskande, men har potentialen att vara självklara livsmedel som både är närodlade, hållbara och näringsrika.

Uppgiften kan vara att ta reda på vilka konsumenterna kan vara, vilka behov de har och om de identifierar sig med lyxkonsumtion av från sjöar och hav såsom ostron, gillar hållbara- och näringsrika alternativ eller bara älskar "scary seafood". Helt enkelt undersöka om marknaden är mogen och hur man på bästa sätt skulle kunna kommunicera fördelarna med vegansk sjömat.

Uppdragsgivare Innovatum AB
Förkunskaper Projektet lämpar sig för dig som studerar ekonomi, marknadsföring och handel. Kan även passa dig som studerar beteendevetenskap med inriktning inom t.ex. miljöpsykologi.
Omfattning Examensarbetet omfattar 15hp, kandidatnivå för två studenter eller 30hp för en masterstudent. Delar av projektet skulle kunna göras om till kortare uppdrag.
Plats Trollhättan samt olika typer av biomarina forskningscenter i Västra Götalandsregionen
Kontaktperson

David Sjöqvist
Affärsutvecklare hållbarhet
Mail: david@miljobron.se
Telefon: 0766-121754

Övrig information

Foto: Ben Idris from Pexels