Matematiska modeller för driftdata från fartyg för potentiell elektrifiering
Examensarbete/uppsats

Matematiska modeller för driftdata från fartyg för potentiell elektrifiering

Verksamhet

METS Technology arbetar tillsammans med sina kunder för mer energieffektiva och miljömässigt hållbara lösningar för fartyg och installationer till havs. De har årtionden av samlad erfarenhet ör att kunna erbjuda bästa möjliga lösningar och kompetenser. Idag arbetar det bland annat med elektrifiering och energilager för passagerarfärjor. Hos METS Technology arbetar man med allt från A-Z inom projekt för el & automation, och gärna inom elektrifiering.

Uppgift

Potential för elektrifiering av färjor och fartyg, digital tvilling (modell) för olika möjligheter till konvertering till elektrifierad fossilfri framdrift från nuvarande energiförbrukning.

Att på ett enkelt sätt kunna göra en jämförelse mellan nuvarande fossilförbrukning och en med eldrift och batteri kommer underlätta för att fler kan ställa om till fossilfritt snabbare. Genom att använda data från hur energin används idag, ta fram en digital modell där det går att justera storlekar på energilager och tidtabeller mm, visas potentialen för elektrifiering.  Miljöbron och METS Technoligy finns med dig på vägen och stöttar dig framåt. METS Technology har indata och kriterier för modell men behöver dig som är intresserad av att testa hur denna modell ska se ut. 

Uppdragsgivare METS Technology AB
Förkunskaper Lämpligt för den som skriver examensarbete kopplat till matematik eller teknik. 
Omfattning Examensarbete på kandidat eller masternivå.
Plats På distans/ Uddevalla
Kontaktperson

Elin Ekström
Elin@miljobron.se
076121751