Uppdrag

Miljöutredning och miljöstrategi

Verksamhet

Det nystartade serviceföretaget ADayservice vill förändra sättet vi inreder. Det ska vara enkelt, på kundens villkor och framförallt: klimatpositivt. Företaget har ett mycket starkt hållbarhetengagemang och gör idag alla sina leveranser helt med eldrift i en klimatneutral verksamhet.

Uppgift

Vill du i framtiden arbeta som hållbarhetskonsult eller med hållbarhet i företag och organisationer? Adayservice är ett innovativt och klimatneutralt startup inom service och logistik. De vill etablera en hållbarhetsstrategi och du har chansen att få göra detta. I det här uppdraget kommer du att genomföra en enkel miljöutredning, ta fram mål och handlingsplan och sammanfatta detta i en miljöstrategi.

Ditt arbete kommer att utgå från Svensk Miljöbas Miljödiplom. Adayservice startade för ungefär ett år sedan och är därför fortfarande en liten verksamhet. Det gör att detta projekt fungerar perfekt för studenter som har begränsade erfarenheter, men intresse inom, miljöledning. Projektet innefattar:

  • Intressentkartläggning och analys
  • Lista över regler och lagar som påverkan verksamheten
  • Miljöutredning av Adayservice ur ett livscykelperspektiv
  • Formulering av en miljöpolicy för Adayservice.
  • Skapande av miljömål och handlingsplaner
  • Analys av miljömässiga risker och möjligheter kopplade till miljöledningen
  • Framtagande av en eller flera rutiner (frivilligt)

Lägg grunden till din hållbarhetskarriär genom att göra ditt första egna miljöledningsprojekt!

 

Uppdragsgivare A day-service
Förkunskaper Vi söker studenter vid universitet/högskola med intresse för hållbarhet och erfarenhet, i någon form, av miljöledningssystem (t.ex. genom universitetskurs).
Omfattning Uppdraget är anpassat för 1-3 studenter, så sök gärna tillsammans med en kompis! Uppdraget genomförs utöver studierna och du som student förväntas lägga 20 timmar på uppgiften som fördelas fritt under ca en månad från det att uppdraget påbörjas.
Plats Göteborg
Kontaktperson

Helena Callstam
Verksamhetsutvecklare HR
helena@milhobron.se
0766-121750