Praktikplats

Praktisera på Göteborgs Hamn

Verksamhet

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och anlöps dagligen av världshavens allra största fartyg. I närmare 400 år har vi varit logistiknavet i Sveriges internationella handel och

är den självklara porten till världen för svensk import och export. I bolaget arbetar idag ca 130 personer och kontoret är placerat i Amerikaskjulet intill Stigbergstorget med utsikt över älven.

Uppgift

Göteborgs Hamn arbetar aktivt med att minska sin miljöbelastning och omfattas av olika krav kopplat till både bolaget och hela hamnen. Praktiken innebär att vara en resurs i hamnens dagliga miljöarbete, vilket kan omfatta bidrag inom olika områden, exempelvis omvärldsbevakning, hållbarhetsredovisning, arbete med bolagets miljöplan, miljölagstiftning och miljöledningssystem. Det finns stort utrymme att utifrån studentens önskemål och intressen ta fram relevanta arbetsuppgifter.

Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

Uppdragsgivare Göteborgs Hamn
Förkunskaper Praktikplatsen är lämplig för dig som ska läsa Miljövetenskap i praktiken eller annan miljövetenskaplig praktikkurs. Du bör ha ett intresse för miljöfrågor samt vara analytisk och kunna ta egna initiativ.
Omfattning 8-10 veckor under hösten 2019
Plats Göteborg